وبسایت شخصی کاظم بنی اسدیان - آرشیو
جستجو

با سلام : به کوهنوردان عزیز ودوستداران تفریح سالم وعاشقان طبیعت

گروه کوهنوردی سیمرغ سهند تبریز  بتاریخ 93/5/19  یک برنامه خانوادگی کوهپیمایی 

جنگلهای ارسباران (قلعه بابک) در منطقه شهراستان گلیبر بوده که به لطف خداوند

متعال باموفقیت انجام شد .و چند عکس زیبا از منطقه به نمایش گذاشته میشود ..

 عشق و محبت گوهری است گرانبها اگر با عفت توام باشد 

http://up.sahand-k.ir/view/91003/Babak_1.jpg

http://up.sahand-k.ir/view/91013/IMG_75.jpg

 http://up.sahand-k.ir/view/91010/IMG_71.jpg

 http://up.sahand-k.ir/view/91004/IMG_64.jpg

http://up.sahand-k.ir/view/91012/IMG_73.jpg

http://up.sahand-k.ir/view/91005/IMG_66.jpg

 http://up.sahand-k.ir/view/91006/IMG_67.jpg

http://up.sahand-k.ir/view/91011/IMG_72.jpg

http://up.sahand-k.ir/view/91007/IMG_68.jpg

 http://up.sahand-k.ir/view/91008/IMG_69.jpg

http://up.sahand-k.ir/view/91009/IMG_70.jpg


امتیاز : نتیجه : امتیاز توسط نفر مجموع امتیاز :

بازدید : 502
تاریخ : شنبه زمان : : | نویسنده : کاظم بنی اسدیان | نظرات ()

با سلام : به کوهنوردان عزیز ودوستاران تفریح سالم وعاشقان طبیعت

گروه کوهنوردی سیمرغ سهند تبریز طبق برنامه عادی خود این هفته نیز کوهپیمای کوههای

اطراف شهراستان خامه ودریان واقع در منطقه شبستر را داشته که با اکیب 18 نفره در

تاریخ 93/11/20 باموفقیت انجام شد چند عکس از منطقه به نمایش گذاشته میشود ...

http://rozup.ir/up/t-tanz/Daryan-93-11-20/IMG_1628.jpg 

http://rozup.ir/up/t-tanz/Daryan-93-11-20/IMG_1615.jpg 

http://rozup.ir/up/t-tanz/Daryan-93-11-20/IMG_1616.jpg

http://rozup.ir/up/t-tanz/Daryan-93-11-20/IMG_1611.jpg

http://rozup.ir/up/t-tanz/Daryan-93-11-20/IMG_1612.jpg

http://rozup.ir/up/t-tanz/Daryan-93-11-20/IMG_1625.jpg

http://rozup.ir/up/t-tanz/Daryan-93-11-20/IMG_1610.jpg

 

http://rozup.ir/up/t-tanz/Daryan-93-11-20/IMG_1614.jpg

 


امتیاز : نتیجه : امتیاز توسط نفر مجموع امتیاز :

بازدید : 502
تاریخ : شنبه زمان : : | نویسنده : کاظم بنی اسدیان | نظرات ()

با سلام : به کوهنوردان عزیز ودوستداران تفریح سالم وعاشقان طبیعت

  چند نفر از همنوردان شرکت درصعود سراسری قله کمال به ارتفاع حدود  3725 متر 

از سطح دریا را داشتم که به لطف خداوند متعال با موفقیعت انجام شد . ضمن تشکر از

مسئولین برگذاری این صعود چند عکس از منطقه به نمایش گذاشته می شود..

 

http://up.sahand-k.ir/view/120263/IMG_100.jpg

http://up.sahand-k.ir/view/120264/IMG_110.jpg

http://up.sahand-k.ir/view/120265/IMG_111.jpg

http://up.sahand-k.ir/view/120266/IMG_740.jpg

http://up.sahand-k.ir/view/120270/IMG_901.jpg

http://up.sahand-k.ir/view/120275/IMG_113.jpg

http://up.sahand-k.ir/view/120273/IMG_906.jpg

http://up.sahand-k.ir/view/120272/IMG_619.jpg

http://up.sahand-k.ir/view/120267/IMG_650.jpg

http://up.sahand-k.ir/view/120271/IMG_655.jpg

http://up.sahand-k.ir/view/120274/IMG_711.jpg

http://up.sahand-k.ir/view/120268/IMG_731.jpg

http://up.sahand-k.ir/view/120269/IMG_744.jpg


امتیاز : نتیجه : امتیاز توسط نفر مجموع امتیاز :

بازدید : 490
تاریخ : جمعه زمان : : | نویسنده : کاظم بنی اسدیان | نظرات ()