وبسایت شخصی کاظم بنی اسدیان - آرشیو
جستجو

با سلام :  به کوهنوردان عزیز ودوستداران تفریح سالم وعاشقان طبیعت

گروه کوهنوردی سیمرغ سهند ضمن تبریک  مبعث حضرت رسول اکرم (ص )

یک برنامه دو روزه تاریخ 94/2/27 قلعه بابک از مسیر اوبا وبرگشت از مسیر جنگل و

 تاریخ 94/2/28 کوهپیمای شیورداغی از مسیر روستای ساری درق تا روستای زند آباد

را داشته که به لطف خداوند متعال با موفقیت انجام شد.چند عکس از طبیعت منطقه

به نمایش گذاشته می شود ..

http://up.sahand-k.ir/view/172693/IMG_388.jpg

http://up.sahand-k.ir/view/172694/IMG_396.jpg

http://up.sahand-k.ir/view/172695/IMG_397.jpg

http://up.sahand-k.ir/view/172696/IMG_400.jpg

http://up.sahand-k.ir/view/172697/IMG_401.jpg

http://up.sahand-k.ir/view/172698/IMG_402.jpg

http://up.sahand-k.ir/view/172699/IMG_403.jpg

http://up.sahand-k.ir/view/191528/IMG_0314.jpg

http://up.sahand-k.ir/view/172700/IMG_409.jpg

http://up.sahand-k.ir/view/172701/IMG_413.jpg

http://up.sahand-k.ir/view/172702/IMG_415.jpg

http://up.sahand-k.ir/view/172703/IMG_416.jpg

http://up.sahand-k.ir/view/174439/IMG_418.jpg

http://up.sahand-k.ir/view/172704/IMG_420.jpg

http://up.sahand-k.ir/view/172705/IMG_423.jpg

http://up.sahand-k.ir/view/172706/IMG_426.jpg

http://up.sahand-k.ir/view/172707/IMG_429.jpg

http://up.sahand-k.ir/view/174440/IMG_431.jpg

http://up.sahand-k.ir/view/191525/IMG_0749.jpg

http://up.sahand-k.ir/view/191527/IMG_0904.jpg

http://up.sahand-k.ir/view/191526/IMG_0826.jpg

http://up.sahand-k.ir/view/172736/IMG_453.jpg

http://up.sahand-k.ir/view/172740/IMG_469.jpg

http://up.sahand-k.ir/view/172737/IMG_460.jpg

http://up.sahand-k.ir/view/172738/IMG_462.jpg

http://up.sahand-k.ir/view/174442/IMG_463.jpg

http://up.sahand-k.ir/view/174443/IMG_457.jpg

http://up.sahand-k.ir/view/172739/IMG_465.jpg

http://up.sahand-k.ir/view/172741/IMG_470.jpg

http://up.sahand-k.ir/view/172742/IMG_471.jpg 

http://up.sahand-k.ir/view/172821/IMG_913.jpg


امتیاز : نتیجه : امتیاز توسط نفر مجموع امتیاز :

بازدید : 606
تاریخ : دوشنبه زمان : : | نویسنده : کاظم بنی اسدیان | نظرات ()

با سلام :  به کوهنوردان عزیز ودوستداران تفریح سالم وعاشقان طبیعت

روز جمعه تاریخ 94/2/18   یک برنامه فوقالعاده با اکیب چند نفره برنامه ازدشت پیمایی   

وچیدن دنبلان اطراف شهرستان یامچی را داشته که به لطف خداوند متعال باموفقیت انجام

شد چند عکس زیبا از دنبلانهای معروف و طبیعت منطقه به نمایش گذاشته میشود .

http://up.sahand-k.ir/view/138281/IMG_2142.jpg

http://up.sahand-k.ir/view/138285/IMG_2153.jpg

http://up.sahand-k.ir/view/138282/IMG_2154.jpg

http://up.sahand-k.ir/view/138283/IMG_2186.jpg

http://up.sahand-k.ir/view/138284/IMG_2189.jpg


امتیاز : نتیجه : امتیاز توسط نفر مجموع امتیاز :

بازدید : 523
تاریخ : یکشنبه زمان : : | نویسنده : کاظم بنی اسدیان | نظرات ()

با سلام : به کوهنوردان عزیز ودوستداران تفریح سالم وعاشقان طبیعت

گروه کوهنوردی سیمرغ سهند تبریز طبق برنامه های عادی خود این هفته نیز کوهپیمای

اطراف کوههای روستای سزای تا روستای تیمور لو (علی بلاغی)راداشته و همچنین 

کباب احسان توسط همنورد عزیزمان آقای یعقوب علیزاده بمناسبت فوت مادرش تدارک

شده بود  روز دوشنبه بتاریخ 4/2/14 9 بااکیب  18  نفره پس از انجام حدود 3 ساعت

کوهنوردی ودره نوردی درساعت 13/30 خودمان برای صرف ناهار به سرچشمه علی بولاغی


رساندیم جای شماخالی ناهاراحسان که توسط زحمت کشان گروه آماده شده بود خوردیم.

اینجانب به نمایند گی گروه از صاحب احسان آقای یعقوب علیزاده و دیگر زحمت کشان د ر

این برنامه تشکر نموده و چند عکس زیبا از منطقه به نمایش گذاشته میشود ..

 

http://up.sahand-k.ir/view/118669/IMG_601.jpg  

http://up.sahand-k.ir/view/118670/IMG_2177.jpg

http://up.sahand-k.ir/view/118673/IMG_2181.jpg

http://up.sahand-k.ir/view/118672/IMG_1165.jpg

http://up.sahand-k.ir/view/118677/IMG_2172.jpg

http://up.sahand-k.ir/view/118674/IMG_0512.jpg

http://up.sahand-k.ir/view/118676/IMG_2127.jpg

http://up.sahand-k.ir/view/118675/IMG_1209.jpg

http://up.sahand-k.ir/view/120072/IMG_1105.jpg

 


امتیاز : نتیجه : امتیاز توسط نفر مجموع امتیاز :

بازدید : 540
تاریخ : سه شنبه زمان : : | نویسنده : کاظم بنی اسدیان | نظرات ()

 

با سلام :  به کوهنوردان عزیز ودوستداران تفریح سالم وعاشقان طبیعت

گروه کوهنوردی سیمرغ سهند تبریزطبق برنامه خود این هفته روز دوشنبه تاریخ94/2/7

با اکیب 19نفره برنامه از  کوههای اطراف رود ارس مشهور به ( ننه مریم ) را داشته که

به لطف خداوند متعال باموفقیت انجام شد.چند عکس زیبا از طبیعت منطقه به نمایش

گذاشته می شود ...

http://up.sahand-k.ir/view/95413/IMG_4370.jpg


http://up.sahand-k.ir/view/95410/IMG_4363.jpg

http://up.sahand-k.ir/view/95443/IMG_4361.jpg

http://up.sahand-k.ir/view/95412/IMG_4369.jpg

http://up.sahand-k.ir/view/95414/IMG_4375.jpg

http://up.sahand-k.ir/view/95415/IMG_4377.jpg

http://up.sahand-k.ir/view/97294/IMG_4371.jpg

 

   

   

   

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://up.sahand-k.ir/view/95416/IMG_4381.jpg


امتیاز : نتیجه : امتیاز توسط نفر مجموع امتیاز :

بازدید : 467
تاریخ : سه شنبه زمان : : | نویسنده : کاظم بنی اسدیان | نظرات ()