وبسایت شخصی کاظم بنی اسدیان - آرشیو
جستجو

با سلام :  به کوهنوردان عزیز ودوستداران تفریح سالم وعاشقان طبیعت        

 برنامه این هفته روز دوشنبه تاریخ 94/5/26 با اکیب 18نفره دره نوردی

آبشار میرکی( شرشر) در روستای میرکی شهراستان سراب را داشته که  

 به لطف خداوند متعال با موفقیت انجام شد. چند عکس زیبا از طبیعت

  منطقه به نمایش گذاشته می شود....

http://up.sahand-k.ir/view/592593/IMG_2346.jpg

http://up.sahand-k.ir/view/586832/IMG_2326.jpg

http://up.sahand-k.ir/view/586833/IMG_2327.jpg 

http://up.sahand-k.ir/view/586834/IMG_2330.jpg

http://up.sahand-k.ir/view/586835/IMG_2331.jpg

http://up.sahand-k.ir/view/586836/IMG_2335.jpg 

http://up.sahand-k.ir/view/586837/IMG_2337.jpg 

http://up.sahand-k.ir/view/586838/IMG_2339.jpg

http://up.sahand-k.ir/view/586839/IMG_2342.jpg 

http://up.sahand-k.ir/view/586887/IMG_2344.jpg 


امتیاز : نتیجه : امتیاز توسط نفر مجموع امتیاز :

بازدید : 784
تاریخ : سه شنبه زمان : : | نویسنده : کاظم بنی اسدیان | نظرات ()

با سلام :  به کوهنوردان عزیز ودوستداران تفریح سالم وعاشقان طبیعت

 برنامه این هفته روز دوشنبه تاریخ 94/5/19 با اکیب چند نفره کوهپیمای

جنگلهای ارسباران ( قاضی بولاغی) ازمسیرآستمال (امامزاده سید جبرئیل)

را داشته که به لطف خداوند متعال با موفقیت انجام شد. چند عکس زیبا از

طبیعت منطقه به نمایش گذاشته می شود....

http://up.sahand-k.ir/view/510046/IMG_592.jpg 

http://up.sahand-k.ir/view/556334/IMG_600.jpg

http://up.sahand-k.ir/view/554354/IMG_602.jpg 

http://up.sahand-k.ir/view/554357/IMG_618.jpg 

http://up.sahand-k.ir/view/554359/IMG_622.jpg

http://up.sahand-k.ir/view/554358/IMG_620.jpg

http://up.sahand-k.ir/view/556374/IMG_626.jpg

http://up.sahand-k.ir/view/554361/IMG_630.jpg

http://up.sahand-k.ir/view/554360/IMG_625.jpg

http://up.sahand-k.ir/view/554355/IMG_610.jpg 

http://up.sahand-k.ir/view/556373/IMG_603.jpg

http://up.sahand-k.ir/view/554362/IMG_632.jpg

http://up.sahand-k.ir/view/554356/IMG_611.jpg


امتیاز : نتیجه : امتیاز توسط نفر مجموع امتیاز :

بازدید : 534
تاریخ : سه شنبه زمان : : | نویسنده : کاظم بنی اسدیان | نظرات ()

با سلام :  به کوهنوردان عزیز ودوستداران تفریح سالم وعاشقان طبیعت

 برنامه این هفته روز جمعه تاریخ 94/5/9 با اکیب خانوادگی کوهپیمای

جنگلهای ارسباران ( قاضی بولاغی) ازمسیرآستمال (امامزاده سید جبرئیل)

را داشته که به لطف خداوند متعال با موفقیت انجام شد. چند عکس زیبا از

طبیعت منطقه به نمایش گذاشته می شود....

http://up.sahand-k.ir/view/510046/IMG_592.jpg 

http://up.sahand-k.ir/view/510039/IMG_435.jpg 

http://up.sahand-k.ir/view/512445/IMG_540.jpg

http://up.sahand-k.ir/view/510040/IMG_554.jpg 

http://up.sahand-k.ir/view/510041/IMG_559.jpg 

http://up.sahand-k.ir/view/512446/IMG_541.jpg

http://up.sahand-k.ir/view/510043/IMG_578.jpg

http://up.sahand-k.ir/view/510047/IMG_599.jpg 

http://up.sahand-k.ir/view/510044/IMG_584.jpg 

http://up.sahand-k.ir/view/510045/IMG_587.jpg 

http://up.sahand-k.ir/view/512600/IMG_543.jpg


امتیاز : نتیجه : امتیاز توسط نفر مجموع امتیاز :

بازدید : 390
تاریخ : شنبه زمان : : | نویسنده : کاظم بنی اسدیان | نظرات ()

با سلام :  به کوهنوردان عزیز ودوستداران تفریح سالم وعاشقان طبیعت

 برنامه این هفته روز دوشنبه تاریخ 94/5/5 با اکیب20 نفره صعود

قله ارشد سلطان به ارتفاع حدود 3457 متر ازسطح دریا را داشته 

که به لطف خداوند متعال با موفقیت انجام شد. چند عکس زیبا از

طبیعت منطقه به نمایش گذاشته می شود .....

http://up.sahand-k.ir/view/491193/IMG_2310.jpg 

http://up.sahand-k.ir/view/491195/IMG_2315.jpg 

http://up.sahand-k.ir/view/491196/IMG_2316.jpg 

http://up.sahand-k.ir/view/491197/IMG_2323.jpg 

http://up.sahand-k.ir/view/491198/IMG_5159.jpg 

http://up.sahand-k.ir/view/491199/IMG_5221.jpg 

http://up.sahand-k.ir/view/491194/IMG_2312.jpg

http://up.sahand-k.ir/view/491192/IMG_2160.jpg


امتیاز : نتیجه : امتیاز توسط نفر مجموع امتیاز :

بازدید : 630
تاریخ : سه شنبه زمان : : | نویسنده : کاظم بنی اسدیان | نظرات ()