وبسایت شخصی کاظم بنی اسدیان - آرشیو
جستجو

با سلام :  به کوهنوردان عزیز ودوستداران تفریح سالم وعاشقان طبیعت       

برنامه این هفته روز یکشنبه و دوشنبه تاریخ 27--94/7/26 اکیب14 نفره بازدید

ازمجموعه های تاریخی آذربایجان غربی شهرستان ماکووچالدران وکاخ باغچه جوق

وبام فرهاد و قره کلیسا و مقبره سید صدرالدین و بازار منطقه مرزی ماکو وهمچین

کباب احسان توسط همنورد عزیزمان حاجی آقا هاشم نژاد راداشته پسازکوهپیمایی

دوساعتی دراطراف مقبره سیدصدرالدین جای شما خالی ناهار توسط زحمتکشان گروه

تدارک شده بود صرف شد اینجانب از صاحب احسان ودیگرزحمتکشان گروه که در

درتهیه ناهارما را یاری نموده اند تشکرمی نماییم. چندعکس زیبا از بناهای تاریخی

منطقه به نمایش گذاشته می شود...........

 

http://up.sahand-k.ir/view/830317/IMG_732.jpg

http://up.sahand-k.ir/view/830411/IMG_781.jpg

نمای ساختمان کاخ

http://up.sahand-k.ir/view/830318/IMG_734.jpg

نمای ساختمان عمارت

http://up.sahand-k.ir/view/830415/IMG_791.jpg

راه پله ورودی

http://up.sahand-k.ir/view/830402/IMG_780.jpg

نقاشی های سقف کاخ

http://up.sahand-k.ir/view/830319/IMG_736.jpg

نقاشی های سقف کاخ

http://up.sahand-k.ir/view/830410/IMG_778.jpg

نقاشی های سقف کاخ

http://up.sahand-k.ir/view/830320/IMG_737.jpg

http://up.sahand-k.ir/view/830322/IMG_744.jpg

http://up.sahand-k.ir/view/830933/IMG_771.jpg

لو ستر نفتی

http://up.sahand-k.ir/view/830323/IMG_767.jpg

http://up.sahand-k.ir/view/830385/IMG_772.jpg

http://up.sahand-k.ir/view/830931/IMG_764.jpg

http://up.sahand-k.ir/view/830400/IMG_774.jpg

http://up.sahand-k.ir/view/830401/IMG_775.jpg

حمام کاخ

http://up.sahand-k.ir/view/830412/IMG_784.jpg

حمام کاخ

http://up.sahand-k.ir/view/830413/IMG_787.jpg

حمام کاخ

http://up.sahand-k.ir/view/830414/IMG_789.jpg

دور نمای کوه آرارات ترکیه عکس گرفته از پشت بام فرهاد در ماکو

http://up.sahand-k.ir/view/830476/IMG_824.jpg

درب ورودی خانه فرهاد

http://up.sahand-k.ir/view/830937/IMG_814.jpg

پله های منتهی به پشت بام فرهاد

http://up.sahand-k.ir/view/830934/IMG_806.jpg

عکس دسته جمعی در پله ها

http://up.sahand-k.ir/view/830958/IMG_817.jpg

عکس دسته جمعی درخانه فرهاد

http://up.sahand-k.ir/view/830935/IMG_812.jpg

عکس دسته جمعی درخانه فرهاد

http://up.sahand-k.ir/view/830936/IMG_813.jpg

پشت بام خانه فرهاد

http://up.sahand-k.ir/view/830416/IMG_821.jpg 

قره کلیسا

http://up.sahand-k.ir/view/832033/IMG_836.jpg

http://up.sahand-k.ir/view/832037/IMG_855.jpg

http://up.sahand-k.ir/view/832035/IMG_842.jpg

http://up.sahand-k.ir/view/832034/IMG_840.jpg

http://up.sahand-k.ir/view/832038/IMG_860.jpg

http://up.sahand-k.ir/view/830477/IMG_882.jpg

عکس دسته جمعی جلو مقبره

http://up.sahand-k.ir/view/832589/IMG_864.jpg

عکس دسته جمعی جلو مقبره

http://up.sahand-k.ir/view/832590/IMG_865.jpg

http://up.sahand-k.ir/view/832591/IMG_869.jpg

http://up.sahand-k.ir/view/832592/IMG_871.jpg

http://up.sahand-k.ir/view/832593/IMG_872.jpg

http://up.sahand-k.ir/view/832594/IMG_878.jpg

http://up.sahand-k.ir/view/832595/IMG_879.jpg 

پارک شهر در شهراستان شوط

http://up.sahand-k.ir/view/832940/IMG_892.jpg

http://up.sahand-k.ir/view/832941/IMG_895.jpg

http://up.sahand-k.ir/view/832938/IMG_886.jpg

http://up.sahand-k.ir/view/832939/IMG_888.jpg

http://up.sahand-k.ir/view/832937/IMG_885.jpg

http://up.sahand-k.ir/view/832942/IMG_896.jpg


امتیاز : نتیجه : امتیاز توسط نفر مجموع امتیاز :

بازدید : 481
تاریخ : سه شنبه زمان : : | نویسنده : کاظم بنی اسدیان | نظرات ()

با سلام :  به کوهنوردان عزیز ودوستداران تفریح سالم وعاشقان طبیعت       

برنامه این هفته روز دوشنبه تاریخ94/7/20 اکیب20 نفره کوهپیمایی اطراف

کوههای روستای عنصرود (چشمه آغ بولاغ ) و همچین کباب احسان توسط

همنورد عزیزمان حاجی آقا مرتضی حاتمی راداشته که پس ازحدود 3 ساعت

کوهپیمایی همکی خود را به چشمه آغ بولاغ رسانده جای شما خالی ناهار توسط 

زحمتکشان  گروه تدارک شده بود صرف شد اینجانب از صاحب احسان ودیگر 

زحمتکشان گروه که درتهیه ناهار ما را یاری نموده اند تشکر مینماییم...

 چند عکس زیبا ازطبیعت منطقه به نمایش گذاشته می شود.....

 http://up.sahand-k.ir/view/810081/IMG_632.jpg 

http://up.sahand-k.ir/view/810080/IMG_631.jpg 

http://up.sahand-k.ir/view/814768/IMG_633.jpg

http://up.sahand-k.ir/view/810082/IMG_636.jpg 

http://up.sahand-k.ir/view/810083/IMG_638.jpg 

http://up.sahand-k.ir/view/814769/IMG_639.jpg

http://up.sahand-k.ir/view/810084/IMG_640.jpg 

http://up.sahand-k.ir/view/810085/IMG_641.jpg


امتیاز : نتیجه : امتیاز توسط نفر مجموع امتیاز :

بازدید : 557
تاریخ : چهارشنبه زمان : : | نویسنده : کاظم بنی اسدیان | نظرات ()

با سلام :  به کوهنوردان عزیز ودوستداران تفریح سالم وعاشقان طبیعت       

برنامه این هفته روز دوشنبه تاریخ94/7/13 اکیب 15 نفره کوهپیمایی مسیر

روستای شیرمین تا روستای الوانق ودره معروف به داش دربند در منطقه

شهراستان  آذر شهر راداشته که به لطف خداوند متعال با موفقیت انجام شد

چند عکس زیبا ازطبیعت منطقه به نمایش گذاشته می شود..........

http://up.sahand-k.ir/view/780125/IMG_522.jpg

 http://up.sahand-k.ir/view/780126/IMG_607.jpg

http://up.sahand-k.ir/view/780129/IMG_631.jpg 

http://up.sahand-k.ir/view/780130/IMG_650.jpg 

http://up.sahand-k.ir/view/780132/IMG_949.jpg

http://up.sahand-k.ir/view/784537/IMG_651.jpg

http://up.sahand-k.ir/view/780128/IMG_623.jpg 

http://up.sahand-k.ir/view/780127/IMG_622.jpg


امتیاز : نتیجه : امتیاز توسط نفر مجموع امتیاز :

بازدید : 523
تاریخ : سه شنبه زمان : : | نویسنده : کاظم بنی اسدیان | نظرات ()

با سلام :  به کوهنوردان عزیز ودوستداران تفریح سالم وعاشقان طبیعت       

برنامه این هفته روز دوشنبه تاریخ94/7/6 اکیب 16نفره کوه پیمایی و دره نوردی

 و باز دید ازغار معروف به دوگیجان در روستای دوگیجان تابع شهراستان  مرند را

 داشته که به لطف خداوند متعال با موفقیت انجام شد. چند عکس زیبا از

 طبیعت منطقه به نمایش گذاشته می شود......

http://up.sahand-k.ir/view/754682/IMG_694.jpg 

http://up.sahand-k.ir/view/754683/IMG_695.jpg 

http://up.sahand-k.ir/view/754684/IMG_698.jpg 

http://up.sahand-k.ir/view/755542/IMG_700.jpg

http://up.sahand-k.ir/view/755541/IMG_699.jpg 

http://up.sahand-k.ir/view/755544/IMG_703.jpg

http://up.sahand-k.ir/view/754685/IMG_701.jpg 

http://up.sahand-k.ir/view/754686/IMG_704.jpg

http://up.sahand-k.ir/view/754688/IMG_710.jpg 

http://up.sahand-k.ir/view/754689/IMG_711.jpg 

http://up.sahand-k.ir/view/764250/IMG_714.jpg 

http://up.sahand-k.ir/view/754680/IMG_105.jpg  

http://up.sahand-k.ir/view/754696/IMG_815.jpg

http://up.sahand-k.ir/view/754681/IMG_326.jpg 

http://up.sahand-k.ir/view/754678/dogijan.jpg
 

http://up.sahand-k.ir/view/754679/ghar-dogijan.jpg

http://up.sahand-k.ir/view/754691/IMG_717.jpg 

http://up.sahand-k.ir/view/754697/IMG_856.jpg

http://up.sahand-k.ir/view/754698/IMG_718.jpg 

http://up.sahand-k.ir/view/754694/IMG_720.jpg 

http://up.sahand-k.ir/view/754695/IMG_721.jpg  


امتیاز : نتیجه : امتیاز توسط نفر مجموع امتیاز :

بازدید : 529
تاریخ : سه شنبه زمان : : | نویسنده : کاظم بنی اسدیان | نظرات ()

با سلام :  به کوهنوردان عزیز ودوستداران تفریح سالم وعاشقان طبیعت       

برنامه این هفته روز جمعه تاریخ 94/7/3 اکیب 6 نفره کوه پیمایی پشت 

کوههای عوابن علی معروف به عینال و زینال رودخانه آجی چای را داشته که

 به لطف خداوند متعال با موفقیت انجام شد.چند عکس زیبا از طبیعت منطقه به

 نمایش گذاشته می شود...

http://up.sahand-k.ir/view/743262/IMG_2575.jpg 

http://up.sahand-k.ir/view/743263/IMG_2574.jpg 

http://up.sahand-k.ir/view/743264/IMG_2576.jpg 

http://up.sahand-k.ir/view/743265/IMG_2582.jpg 

http://up.sahand-k.ir/view/743266/IMG_2586.jpg

http://up.sahand-k.ir/view/743267/IMG_2587.jpg 


امتیاز : نتیجه : امتیاز توسط نفر مجموع امتیاز :

بازدید : 491
تاریخ : شنبه زمان : : | نویسنده : کاظم بنی اسدیان | نظرات ()