وبسایت شخصی کاظم بنی اسدیان - آرشیو
جستجو

با سلام :  به کوهنوردان عزیز ودوستداران تفریح سالم وعاشقان طبیعت       

برنامه این هفته روز دوشنبه تاریخ 94/8/25  با اکیب 16 نفره کوهپیمایی ودره نوردی

اطراف روستای سرای به مقصد روستای تیمورلو دره معروف به دره مجنون در منطقه

جزیره اسلامی راداشته که به لطف خداوند متعال با موفقیت انجام شد.چند عکس پاییزی

ازطبیعت منطقه به نمایش گذاشته می شود......

 

http://up.sahand-k.ir/view/940091/IMG_923.jpg

http://up.sahand-k.ir/view/940089/IMG_716.jpg

http://up.sahand-k.ir/view/940090/IMG_911.jpg

http://up.sahand-k.ir/view/940088/IMG_713.jpg 

http://up.sahand-k.ir/view/940153/IMG_815.jpg

http://up.sahand-k.ir/view/940092/IMG_924.jpg

http://up.sahand-k.ir/view/940085/IMG_708.jpg

http://up.sahand-k.ir/view/940087/IMG_712.jpg

http://up.sahand-k.ir/view/940086/IMG_710.jpg


امتیاز : نتیجه : امتیاز توسط نفر مجموع امتیاز :

بازدید : 1113
تاریخ : دوشنبه زمان : : | نویسنده : کاظم بنی اسدیان | نظرات ()

با سلام :  به کوهنوردان عزیز ودوستداران تفریح سالم وعاشقان طبیعت       

برنامه این هفته روز دوشنبه تاریخ94/8/18 اکیب 17 نفره کوهپیمایی اطراف

رود ارس از رشته کوههای کیامکی جنب پارک آبشار در منطقه شهرستان جلفا

را داشته با زیر باران ملایم درارتفاعات به لطف خداوند متعال با موفقیت انجام

شد چند عکس ازطبیعت منطقه به نمایش گذاشته می شود...... 

http://up.sahand-k.ir/view/912378/IMG_692.jpg

http://up.sahand-k.ir/view/912389/IMG_830.jpg

http://up.sahand-k.ir/view/912379/IMG_693.jpg

http://up.sahand-k.ir/view/912381/IMG_697.jpg

http://up.sahand-k.ir/view/912382/IMG_698.jpg

http://up.sahand-k.ir/view/912380/IMG_695.jpg

http://up.sahand-k.ir/view/912388/IMG_819.jpg

http://up.sahand-k.ir/view/912377/IMG_556.jpg

http://up.sahand-k.ir/view/912391/IMG_902.jpg

http://up.sahand-k.ir/view/912387/IMG_755.jpg

http://up.sahand-k.ir/view/912390/IMG_846.jpg

http://up.sahand-k.ir/view/912383/IMG_700.jpg

http://up.sahand-k.ir/view/912384/IMG_701.jpg


امتیاز : نتیجه : امتیاز توسط نفر مجموع امتیاز :

بازدید : 383
تاریخ : سه شنبه زمان : : | نویسنده : کاظم بنی اسدیان | نظرات ()

با سلام :  به کوهنوردان عزیز ودوستداران تفریح سالم وعاشقان طبیعت       

برنامه این هفته روز دوشنبه تاریخ94/8/11 اکیب 12 نفره کوهپیمایی ودره نوردی

اطراف روستای داش آلمالو  معروف به بامبول داغی در منطقه شهرستان آذرشهر را

داشته با زیر برف ملایم درارتفاعات به لطف خداوند متعال با موفقیت انجام شد

چند عکس ازطبیعت منطقه به نمایش گذاشته می شود......

http://up.sahand-k.ir/view/881512/IMG_533.jpg

http://up.sahand-k.ir/view/881511/IMG_500.jpg

http://up.sahand-k.ir/view/881513/IMG_603.jpg

http://up.sahand-k.ir/view/881519/IMG_737.jpg

http://up.sahand-k.ir/view/881515/IMG_675.jpg

http://up.sahand-k.ir/view/881516/IMG_676.jpg

http://up.sahand-k.ir/view/882561/IMG_670.jpg

http://up.sahand-k.ir/view/881517/IMG_678.jpg

http://up.sahand-k.ir/view/881518/IMG_682.jpg

http://up.sahand-k.ir/view/881514/IMG_669.jpg

 


امتیاز : نتیجه : امتیاز توسط نفر مجموع امتیاز :

بازدید : 698
تاریخ : دوشنبه زمان : : | نویسنده : کاظم بنی اسدیان | نظرات ()

با سلام :  به کوهنوردان عزیز ودوستداران تفریح سالم وعاشقان طبیعت       

برنامه این هفته روز چارشنبه تاریخ94/8/6 اکیب 16 نفره کوهپیمایی 

اطراف روستای قدمگاه  معروف به قبله داغی در منطقه شهرستان آذرشهر

راداشته که درزیر باران پاییزی به لطف خداوند متعال با موفقیت انجام شد

چند عکس ازطبیعت منطقه به نمایش گذاشته می شود......

http://up.sahand-k.ir/view/864971/IMG_658.jpg

 http://up.sahand-k.ir/view/864972/IMG_659.jpg

http://up.sahand-k.ir/view/864975/IMG_663.jpg

http://up.sahand-k.ir/view/864977/IMG_667.jpg

http://up.sahand-k.ir/view/865801/IMG_437.jpg

 http://up.sahand-k.ir/view/864968/IMG_102.jpg

http://up.sahand-k.ir/view/864970/IMG_557.jpg

http://up.sahand-k.ir/view/864974/IMG_662.jpg

http://up.sahand-k.ir/view/864973/IMG_661.jpg

http://up.sahand-k.ir/view/864976/IMG_664.jpg


امتیاز : نتیجه : امتیاز توسط نفر مجموع امتیاز :

بازدید : 483
تاریخ : پنجشنبه زمان : : | نویسنده : کاظم بنی اسدیان | نظرات ()

با سلام :  به کوهنوردان عزیز ودوستداران تفریح سالم وعاشقان طبیعت 

بطوریکه مستحضر هستید همه ساله در ماه محرم روز تاسورا حسینی جهت

اعطای احسانات یک اکیب خانوادگی چند نفره ساعت 9 صبح روز جمعه تاریخ

 94/8/1  به امام زاده سید محمد کججانی رفته وارد حرم شده پس از زیارت

  حرم واقامه نماز زیارت وصرف صبحانه احسان درمسجد امام زاده  خودمان را

 جهت شرکت به عزاداری های محله رسانده چند عکس زیبا از منطقه حرم به

 نمایش گذاشته میشود ........

 http://up.sahand-k.ir/view/841506/IMG_556.jpg

http://up.sahand-k.ir/view/841507/IMG_644.jpg

http://up.sahand-k.ir/view/841508/IMG_647.jpg

http://up.sahand-k.ir/view/841509/IMG_651.jpg

http://up.sahand-k.ir/view/841510/IMG_652.jpg

http://up.sahand-k.ir/view/841511/IMG_654.jpg

http://up.sahand-k.ir/view/841512/IMG_655.jpg


امتیاز : نتیجه : امتیاز توسط نفر مجموع امتیاز :

بازدید : 470
تاریخ : جمعه زمان : : | نویسنده : کاظم بنی اسدیان | نظرات ()