وبسایت شخصی کاظم بنی اسدیان - آرشیو
جستجو

با سلام :  به کوهنوردان عزیز ودوستداران تفریح سالم وعاشقان طبیعت       

برنامه این هفته روز دوشنبه تاریخ95/1/30 اکیب 17 نفره کوهپیمایی اطراف

رود ارس از رشته کوههای کیامکی (کبک بولاغی) در منطقه شهرستان جلفا را

 داشته که به لطف خداوند متعال با موفقیت انجام شد چند عکس ازطبیعت منطقه

به نمایش گذاشته می شود......


http://up.sahand-k.ir/view/1467753/4125.jpg 

http://up.sahand-k.ir/view/1467754/4126.jpg 

http://up.sahand-k.ir/view/1467755/4127.jpg 

http://up.sahand-k.ir/view/1467756/4128.jpg 

http://up.sahand-k.ir/view/1467757/4129.jpg 

http://up.sahand-k.ir/view/1467758/4130.jpg 

http://up.sahand-k.ir/view/1467759/4131.jpg 

http://up.sahand-k.ir/view/1467760/4132.jpg 

http://up.sahand-k.ir/view/1467761/4133.jpg 

http://up.sahand-k.ir/view/1467763/4135.jpg

http://up.sahand-k.ir/view/1467762/4134.jpg 

http://up.sahand-k.ir/view/1467764/4136.jpg 

http://up.sahand-k.ir/view/1467765/4137.jpg


امتیاز : نتیجه : امتیاز توسط نفر مجموع امتیاز :

بازدید : 480
تاریخ : سه شنبه زمان : : | نویسنده : کاظم بنی اسدیان | نظرات ()

با سلام :  به کوهنوردان عزیز ودوستداران تفریح سالم وعاشقان طبیعت       

برنامه این هفته روز دوشنبه تاریخ 95/1/23  با اکیب 18 نفره باز دید از

قلعه ضحاک را داشته و مسیرکوهپیمایی و پیاده روی از روستای خراسانک

به قلعه ضحاک وبلعکس بوده که به لطف خداوند متعال انجام شد .

 چند عکس ازطبیعت منطقه به نمایش گذاشته میشود.. 

http://up.sahand-k.ir/view/1450219/3107.jpg 

http://up.sahand-k.ir/view/1450222/3110.jpg

http://up.sahand-k.ir/view/1450232/3120.jpg

http://up.sahand-k.ir/view/1450224/3112.jpg

http://up.sahand-k.ir/view/1450238/3128.jpg

http://up.sahand-k.ir/view/1450237/3125.jpg

http://up.sahand-k.ir/view/1450226/3117.jpg

http://up.sahand-k.ir/view/1450234/3122.jpg

http://up.sahand-k.ir/view/1450233/3121.jpg

http://up.sahand-k.ir/view/1450231/3119.jpg 

http://up.sahand-k.ir/view/1450235/3123.jpg 

http://up.sahand-k.ir/view/1450236/3124.jpg

http://up.sahand-k.ir/view/1450220/3108.jpg 

http://up.sahand-k.ir/view/1450221/3109.jpg 

http://up.sahand-k.ir/view/1450223/3111.jpg 

http://up.sahand-k.ir/view/1450225/3113.jpg


امتیاز : نتیجه : امتیاز توسط نفر مجموع امتیاز :

بازدید : 525
تاریخ : سه شنبه زمان : : | نویسنده : کاظم بنی اسدیان | نظرات ()

با سلام :  به کوهنوردان عزیز ودوستداران تفریح سالم وعاشقان طبیعت       

برنامه این هفته روز دوشنبه تاریخ 95/1/16  با اکیب 16 نفره کوهپیمایی و

 پیاده روی حدود 3 ساعت اطراف روستای قبچاق درجزیره اسلامی را داشته

که به لطف خداوند متعال انجام شد . وهمچنین سخنرانی سرپرست گروه به

 مناسبت شروع سال جدید 95 و تقدیر و تشگراز زحمتکش اصلی گروه

 جناب آقای فتح الله راشدی با مراسم خاصی انجام شد .

چند عکس ازطبیعت منطقه به نمایش گذاشته میشود..

http://up.sahand-k.ir/view/1426947/IMG_601.jpg

http://up.sahand-k.ir/view/1426917/IMG_527.jpg

http://up.sahand-k.ir/view/1426918/IMG_525.jpg

http://up.sahand-k.ir/view/1426919/IMG_516.jpg 

http://up.sahand-k.ir/view/1426920/IMG_518.jpg 

http://up.sahand-k.ir/view/1426923/IMG_521.jpg 

http://up.sahand-k.ir/view/1426976/IMG_539.jpg 

http://up.sahand-k.ir/view/1426975/IMG_538.jpg

http://up.sahand-k.ir/view/1426921/IMG_519.jpg 

http://up.sahand-k.ir/view/1427150/IMG_515.jpg

http://up.sahand-k.ir/view/1426974/2015-03-15-1862.jpg

 http://up.sahand-k.ir/view/1426922/IMG_520.jpg 

http://up.sahand-k.ir/view/1426948/IMG_640.jpg


امتیاز : نتیجه : امتیاز توسط نفر مجموع امتیاز :

بازدید : 437
تاریخ : دوشنبه زمان : : | نویسنده : کاظم بنی اسدیان | نظرات ()