وبسایت شخصی کاظم بنی اسدیان - آرشیو
جستجو

با سلام :  به کوهنوردان عزیز ودوستداران تفریح سالم وعاشقان طبیعت       

برنامه این هفته روز دوشنبه تاریخ95/2/27 اکیب 21 نفره کوهپیمایی جنگلهای 

اطراف قلعه بابک وبازدید از قلعه بابک واقع درشهرستان کلیبر را داشته که با 

موفقیت انجام شد.چند عکس ازطبیعت منطقه به نمایش  گذاشته می شود.....

http://up.sahand-k.ir/view/1544397/1150.jpg 

http://up.sahand-k.ir/view/1544398/1151.jpg 

http://up.sahand-k.ir/view/1544399/1152.jpg 

http://up.sahand-k.ir/view/1544400/1153.jpg 

http://up.sahand-k.ir/view/1544396/1149.jpg 

http://up.sahand-k.ir/view/1544401/1154.jpg 

http://up.sahand-k.ir/view/1544402/1155.jpg 

http://up.sahand-k.ir/view/1544403/1156.jpg 

http://up.sahand-k.ir/view/1544404/1157.jpg

http://up.sahand-k.ir/view/1544405/1158.jpg

http://up.sahand-k.ir/view/1544406/1159.jpg

http://up.sahand-k.ir/view/1545178/1160.jpg 

http://up.sahand-k.ir/view/1545179/1161.jpg

http://up.sahand-k.ir/view/1545180/1162.jpg

http://up.sahand-k.ir/view/1545181/1163.jpg

 


امتیاز : نتیجه : امتیاز توسط نفر مجموع امتیاز :

بازدید : 482
تاریخ : سه شنبه زمان : : | نویسنده : کاظم بنی اسدیان | نظرات ()

با سلام :  به کوهنوردان عزیز ودوستداران تفریح سالم وعاشقان طبیعت       

برنامه این هفته روز دوشنبه تاریخ95/2/20 اکیب 22 نفره کوهپیمایی کوههای 

اطراف قره بلا واقع درروستای سرکند دیزج بین راه ( صوفیان شبستر)را داشته 

 که با موفقیت انجام شد.چند عکس ازطبیعت منطقه به نمایش

 گذاشته می شود......  

http://up.sahand-k.ir/view/1523311/4109.jpg 

http://up.sahand-k.ir/view/1523308/4010.jpg 

http://up.sahand-k.ir/view/1523309/4011.jpg

http://up.sahand-k.ir/view/1523310/4012.jpg 

http://up.sahand-k.ir/view/1523312/4113.jpg

http://up.sahand-k.ir/view/1523314/4115.jpg 

http://up.sahand-k.ir/view/1570246/photo_2016-05-25_19-49-22.jpg 

http://up.sahand-k.ir/view/1570247/photo_2016-05-25_19-50-30.jpg

http://up.sahand-k.ir/view/1523376/4117.jpg

http://up.sahand-k.ir/view/1523377/4118.jpg

http://up.sahand-k.ir/view/1523379/4120.jpg

http://up.sahand-k.ir/view/1523380/4121.jpg

http://up.sahand-k.ir/view/1523381/4122.jpg


امتیاز : نتیجه : امتیاز توسط نفر مجموع امتیاز :

بازدید : 475
تاریخ : سه شنبه زمان : : | نویسنده : کاظم بنی اسدیان | نظرات ()

 

با سلام :  به کوهنوردان عزیز ودوستداران تفریح سالم وعاشقان طبیعت       

برنامه این هفته روز دوشنبه تاریخ95/2/13 اکیب 20 نفره کوهپیمایی اطراف

روستای جیناب بین راه ( اهر- هوراند )را داشته که به لطف خداوند متعال درزیر

باران ملا یم بهاری با موفقیت انجام شد .چند عکس ازطبیعت منطقه به نمایش

 گذاشته می شود......

http://uupload.ir/files/jojh_3140.jpg 

http://uupload.ir/files/hvku_3142.jpg 

http://uupload.ir/files/s5vz_3143.jpg 

http://uupload.ir/files/jpgs_3145.jpg 

http://uupload.ir/files/qil0_3144.jpg 

http://uupload.ir/files/jxg4_3147.jpg

http://uupload.ir/files/4dkp_3141.jpg

http://uupload.ir/files/578s_3148.jpg

http://uupload.ir/files/k4db_3149.jpg

http://uupload.ir/files/3dit_3150.jpg


امتیاز : نتیجه : امتیاز توسط نفر مجموع امتیاز :

بازدید : 590
تاریخ : سه شنبه زمان : : | نویسنده : کاظم بنی اسدیان | نظرات ()

با سلام :  به کوهنوردان عزیز ودوستداران تفریح سالم وعاشقان طبیعت       

برنامه این هفته روز دوشنبه تاریخ95/2/6 اکیب 20 نفره کوهپیمایی اطراف

دریان از رشته کوههای میشو (دریان میشو) در منطقه شهرستان شبستر را

 داشته که به لطف خداوند متعال با موفقیت انجام شد چند عکس ازطبیعت منطقه

به نمایش گذاشته می شود......

http://up.sahand-k.ir/view/1487880/2842.jpg

http://up.sahand-k.ir/view/1487875/2113.jpg 

http://up.sahand-k.ir/view/1487883/3134.jpg 

http://up.sahand-k.ir/view/1487884/3136.jpg 

http://up.sahand-k.ir/view/1487885/3138.jpg

http://up.sahand-k.ir/view/1487881/2908.jpg 

http://up.sahand-k.ir/view/1487882/2931.jpg

http://up.sahand-k.ir/view/1487876/2206.jpg 

http://up.sahand-k.ir/view/1487877/2249.jpg 

http://up.sahand-k.ir/view/1487879/2324.jpg


امتیاز : نتیجه : امتیاز توسط نفر مجموع امتیاز :

بازدید : 519
تاریخ : سه شنبه زمان : : | نویسنده : کاظم بنی اسدیان | نظرات ()