وبسایت شخصی کاظم بنی اسدیان - آرشیو
جستجو

با سلام : به کوهنوردان عزیز ودوستداران تفریح سالم وعاشقان طبیعت

برنامه این هفته روز دوشنبه تاریخ 95/9/29 اکیب 21 نفره کوهپیمایاز

روستایآق گنبد به روستای سرای درجزیره اسلامی وهمچنین بازارارومیه

را داشته که به  لطف خداوند متعال درهوای برفی با موفقیت انجام شد . چند 

عکس از طبیعت منطقه به نمایش گذاشته میشود ..

ftn_dsc_0107.jpg

 

iw3o_dsc_0114.jpg

 

liuw_dsc_0098.jpg

 


امتیاز : نتیجه : امتیاز توسط نفر مجموع امتیاز :

بازدید : 434
تاریخ : دوشنبه زمان : : | نویسنده : کاظم بنی اسدیان | نظرات ()

با سلام : به کوهنوردان عزیز ودوستداران تفریح سالم وعاشقان طبیعت

برنامه این هفته روز دوشنبه تاریخ 95/9/22 اکیب 18 نفره قبله داغی واقع 

 در روستای بادامیار درشهرستان آذرشهر را داشته که به  لطف خداوند متعال

 با موفقیت انجام شد . چند عکس از طبیعت منطقه به نمایش  گذاشته میشود.. 

9ZMXN

 

lH0Vy

 

1U8iq 

 

7LVFT

 

98RD9

 

 AZlv0

 

2Xm70

 

bUSDy

 

Y8lG7

 

31QHU

 

 lKFmf


امتیاز : نتیجه : امتیاز توسط نفر مجموع امتیاز :

بازدید : 653
تاریخ : دوشنبه زمان : : | نویسنده : کاظم بنی اسدیان | نظرات ()

با سلام : به کوهنوردان عزیز ودوستداران تفریح سالم وعاشقان طبیعت

برنامه این هفته روز دوشنبه تاریخ 95/9/15 اکیب 21 نفره کوههای کیامکی

منطقه آغبلاغ واقع در روستای آغبلاغ درشهرستان هادیشهر را داشته که به

 لطف خداوند متعال با موفقیت انجام شد . چند عکس از طبیعت منطقه به نمایش

 گذاشته میشود.. 

 

 

 

 

 

 

 

K49sB

 

hkqKU

 

 

 


امتیاز : نتیجه : امتیاز توسط نفر مجموع امتیاز :

بازدید : 473
تاریخ : دوشنبه زمان : : | نویسنده : کاظم بنی اسدیان | نظرات ()

با سلام : به کوهنوردان عزیز ودوستداران تفریح سالم وعاشقان طبیعت

برنامه این هفته روز دوشنبه تاریخ 95/9/8 اکیب 26 نفره کوهپیمایی اطراف

کوههای روستای تیمورلو درجزیره اسلامی وهمچنین ناهاراحسان  توسط همنورد

عزیزمان حاج آقا رفیع سیدی بمناسبت روزرحلت حضرت رسول اکرم (ص)راداشته 

که پس از انجام کوهپیمای 3 ساعته ناهار توسط زحمتکشان گروه آماده  شده بود 

جای شما خالی خوردیم اینجانب از صاحب احسان همچنین درتدارک ناهارما را 

یاری نمودند تشگرمی نمایم. چند عکس از طبیعت منطقه به نمایش گذاشته میشود..

 

 

 

 

 

 

 

 

 


امتیاز : نتیجه : امتیاز توسط نفر مجموع امتیاز :

بازدید : 383
تاریخ : دوشنبه زمان : : | نویسنده : کاظم بنی اسدیان | نظرات ()

با سلام : به کوهنوردان عزیز ودوستداران تفریح سالم وعاشقان طبیعت

برنامه این هفته روز دوشنبه تاریخ 95/9/1 اکیب 22 نفره کوههای کیامکی

صعود قله کمچی که به ارتفاع حدود 3347 متر از سطح دریا واقع در روستای

داران درشهرستان هادیشهر را داشته که به لطف خداوند متعال با موفقیت 

انجام شد . چند عکس از طبیعت منطقه به نمایش گذاشته میشود.. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


امتیاز : نتیجه : امتیاز توسط نفر مجموع امتیاز :

بازدید : 398
تاریخ : دوشنبه زمان : : | نویسنده : کاظم بنی اسدیان | نظرات ()