وبسایت شخصی کاظم بنی اسدیان - آرشیو
جستجو

با سلام :  به کوهنوردان عزیز ودوستداران تفریح سالم وعاشقان طبیعت       

برنامه این هفته روز دوشنبه تاریخ 94/10/27  با اکیب 18 نفره بازدید از  

آسیاب خرابه واقع در30 کیلومتری جلفا وهمچنین دره نوردی مسیر آسیاب  

خرابه رابه جاده اصلی جلفا به سیه رود راداشته که به لطف خداوند متعال با

موفقیت انجام شد وصبحانه احسان توسط همنورد عزیزمان حاجی آقا اسماعیلی

 تدارک شده بود اینجانب از صاحب احسان همچنین که درتدارک صبحانه ما را

یاری نمودن تشکر می نمایم وبرای صرف ناهار واقامه نماز به پارک شهر جنب 

بازار روس آمدیم.چند عکس زمستانی ازطبیعت منطقه به نمایش گذاشته میشود...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


امتیاز : نتیجه : امتیاز توسط نفر مجموع امتیاز :

بازدید : 302
تاریخ : دوشنبه زمان : : | نویسنده : کاظم بنی اسدیان | نظرات ()

با سلام : به کوهنوردان عزیز ودوستداران تفریح سالم وعاشقان طبیعت

برنامه این هفته روز دوشنبه تاریخ 95/10/20 اکیب 24 نفره کوهپیمایی 

اطراف کوههای روستای سرای درجزیره اسلامی وهمچنین ناهاراحسان 

توسط همنورد عزیزمان حاج آقا سیفی بمناسبت روزوفات حضرت معصومه (س)

راداشته که پساز انجام کوهپیمایی 3 ساعته ناهارابگوشت توسط زحمتکشان 

 گروه آماده  شده بود جای شما خالی خوردیم اینجانب از صاحب احسان وهمنوردان

 که درتدارک ناهارما را یاری نمودند تشکرمی نمایم.

 چند عکس از طبیعت منطقه به نمایش گذاشته میشود.

http://up.sahand-k.ir/view/2043282/60.gif

 

http://up.sahand-k.ir/view/2042130/656_G.jpg

 

http://up.sahand-k.ir/view/2042131/657_G.jpg

 

http://up.sahand-k.ir/view/2042132/658_G.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

   

http://up.sahand-k.ir/view/2042136/662_G.jpg

 

http://up.sahand-k.ir/view/2042137/663_G.jpg


امتیاز : نتیجه : امتیاز توسط نفر مجموع امتیاز :

بازدید : 370
تاریخ : چهارشنبه زمان : : | نویسنده : کاظم بنی اسدیان | نظرات ()

با سلام :  به کوهنوردان عزیز ودوستداران تفریح سالم وعاشقان طبیعت       

برنامه این هفته روز دوشنبه تاریخ 95/10/13  با اکیب 17 نفره کوهپیمایی  

و پیاده روی مسیر روستای زین آباد به مقصد روستای خواجه مرجان را 

داشته که در هوای آفتابی ومه آلود به لطف خداوند متعال با موفقیت انجام شد

وبرای صرف ناهار واقامه نماز به دهیاری سهلان ( امام زاده پیر موسی )

 آمدیم چند عکس زمستانی ازطبیعت منطقه به نمایش گذاشته میشود.

 

 

 

  

 

 

 

 


 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 


امتیاز : نتیجه : امتیاز توسط نفر مجموع امتیاز :

بازدید : 446
تاریخ : دوشنبه زمان : : | نویسنده : کاظم بنی اسدیان | نظرات ()

با سلام :  به کوهنوردان عزیز ودوستداران تفریح سالم وعاشقان طبیعت       

برنامه این هفته روز دوشنبه تاریخ95/10/6 اکیب 12 نفره کوهپیمایی اطراف 

کوههای کوسا بابا واقع روستای هریس  درمنطقه شهرستان تسوج را داشته که

درهوای آفتابی به لطف به خداوند متعال باموفقیعت انجام شد .

همچنین صرف ناهار و اقامه نماز درمسجد جامع روستای هریس انجام گرفت.

چند عکس زیبا زمستانیازطبیعت منطقه به نمایش گذاشته می شود..

http://up.sahand-k.ir/view/1118830/IMG_873.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


امتیاز : نتیجه : امتیاز توسط نفر مجموع امتیاز :

بازدید : 425
تاریخ : دوشنبه زمان : : | نویسنده : کاظم بنی اسدیان | نظرات ()