وبسایت شخصی کاظم بنی اسدیان - آرشیو
جستجو

با سلام :  به کوهنوردان عزیز ودوستداران تفریح سالم وعاشقان طبیعت       

برنامه این هفته روز دوشنبه تاریخ95/11/25 اکیب 18 نفره کوهپیمایی مسیر 

روستای دیلار - قره بولاغ - پیلان - رشت تو بین راه اهر - ورزقان را داشته که

درهوای سرد برفی به لطف به خداوند متعال باموفقیعت انجام شد .

همچنین صرف ناهار و اقامه نماز درمسجد ابواسحقاهر انجام گرفت.

 چند عکس زیبا ازطبیعت منطقه به نمایش گذاشته می شود..

 

 

 

 

 

 

 

 

 


امتیاز : نتیجه : امتیاز توسط نفر مجموع امتیاز :

بازدید : 306
تاریخ : سه شنبه زمان : : | نویسنده : کاظم بنی اسدیان | نظرات ()

با سلام : به کوهنوردان عزیز ودوستداران تفریح سالم وعاشقان طبیعت

برنامه این هفته روز دوشنبه تاریخ 95/11/18 اکیب 18 نفره کوهپیمایاز

روستای سرای به روستای آق گنبد  درجزیره اسلامی را داشته که به لطف

 خداوند متعال درهوای آفتابی با موفقیت انجام شد چند عکس از طبیعت منطقه

 به نمایش گذاشته میشود ..

 

 

 

 

 


امتیاز : نتیجه : امتیاز توسط نفر مجموع امتیاز :

بازدید : 528
تاریخ : چهارشنبه زمان : : | نویسنده : کاظم بنی اسدیان | نظرات ()

با سلام :  به کوهنوردان عزیز ودوستداران تفریح سالم وعاشقان طبیعت       

برنامه این هفته روز دوشنبه تاریخ95/11/11 اکیب 19 نفره کوهپیمایی اطراف 

کوههای شانجان در دهیاری شانجان تابع شهرستان شبیستر را داشته که درهوای

 سرد آفتابی به لطف به خداوند متعال باموفقیعت انجام شد .

همچنین صرف ناهار و اقامه نماز درمسجد جامع دهیاری بینس انجام گرفت.

 چند عکس زیبا ازطبیعت منطقه به نمایش گذاشته می شود..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


امتیاز : نتیجه : امتیاز توسط نفر مجموع امتیاز :

بازدید : 337
تاریخ : دوشنبه زمان : : | نویسنده : کاظم بنی اسدیان | نظرات ()

با سلام :  به کوهنوردان عزیز ودوستداران تفریح سالم وعاشقان طبیعت       

برنامه این هفته روز دوشنبه تاریخ 95/11/4 اکیب 20 نفره کوهپیمایی اطراف 

قره گوز از رشته کوههای کیامکی واقع در بین راه مرند  جلفا را داشته که با

هوای سرد آفتابی  به لطف خداوند متعال با موفقیت انجام شد چند عکس زیبا 

ازطبیعت منطقه به نمایش گذاشته می شود....

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

uJeSt

 

 

42rm3

 

 

 

 


امتیاز : نتیجه : امتیاز توسط نفر مجموع امتیاز :

بازدید : 464
تاریخ : سه شنبه زمان : : | نویسنده : کاظم بنی اسدیان | نظرات ()