وبسایت شخصی کاظم بنی اسدیان - آرشیو
جستجو

 با سلام : به کوهنوردان عزیز ودوستداران تفریح سالم وعاشقان طبیعت

برنامه این هفته روز دوشنبه وسه شنبه تاریخ 26 - 96/2/25  اکیب 18

نفره دره نوردی اطراف رود ارس درمنطقه جرجن وهمچنین صعود قله کمتال 

به ارتفاع حدود 2200 ازسطح دریا رشته کوههای کیامکی داشته که درهوای  

مه آلود و بارانی به لطف خداوند متعال با موفقیت انجام شد.چندعکس ازطبیعت

منطقه به نمایش گذاشته میشود.

http://up.sahand-k.ir/view/2188334/320.jpg

 

http://up.sahand-k.ir/view/2188335/321.jpg

 

http://up.sahand-k.ir/view/2188350/628.jpg

 

http://up.sahand-k.ir/view/2188346/329.jpg

 

http://up.sahand-k.ir/view/2189660/351.jpg

 

http://up.sahand-k.ir/view/2189661/352.jpg

 

http://up.sahand-k.ir/view/2189662/353.jpg

 

http://up.sahand-k.ir/view/2188339/349.jpg

 

http://up.sahand-k.ir/view/2188336/322.jpg

 

http://up.sahand-k.ir/view/2188337/323.jpg

 

http://up.sahand-k.ir/view/2189664/355.jpg

 

http://up.sahand-k.ir/view/2189665/356.jpg

 

http://up.sahand-k.ir/view/2188338/326.jpg

 

http://up.sahand-k.ir/view/2189659/350.jpg

 

http://up.sahand-k.ir/view/2188347/357.jpg

 

http://up.sahand-k.ir/view/2188348/516.jpg

 

http://up.sahand-k.ir/view/2188349/517jpg.jpg

 

 

 

http://up.sahand-k.ir/view/2189663/354.jpg

 

 

http://up.sahand-k.ir/view/2188365/961.jpg

 

http://up.sahand-k.ir/view/2188366/966.jpg

 


امتیاز : نتیجه : امتیاز توسط نفر مجموع امتیاز :

بازدید : 318
تاریخ : چهارشنبه زمان : : | نویسنده : کاظم بنی اسدیان | نظرات ()

 

 با سلام : به کوهنوردان عزیز ودوستداران تفریح سالم وعاشقان طبیعت

برنامه این هفته روز دوشنبه تاریخ 96/2/18 اکیب19 نفره کوهپیمای و

دره نوردی روستای سیس درمنطقه شهرستان شبیستر را داشته که به لطف 

خداوند متعال با موفقیت انجام شد .  چندعکس از طبیعت منطقه به نمایش 

گذاشته میشود.

دانلود فایل 173.jpg

 

دانلود فایل 174.jpg

 

دانلود فایل 175.jpg

 

دانلود فایل 176.jpg

 

دانلود فایل 177.jpg

 

دانلود فایل 178.jpg

 

دانلود فایل 179.jpg

 

دانلود فایل 180.jpg

 

دانلود فایل 181.jpg

 

دانلود فایل 182.jpg

 

 دانلود فایل 183.jpg

 


امتیاز : نتیجه : امتیاز توسط نفر مجموع امتیاز :

بازدید : 285
تاریخ : دوشنبه زمان : : | نویسنده : کاظم بنی اسدیان | نظرات ()

 با سلام : به کوهنوردان عزیز ودوستداران تفریح سالم وعاشقان طبیعت

برنامه این هفته روز دوشنبه تاریخ 96/2/11 اکیب16 نفره کوهپیمای و

دره نوردی روستای زنجیره درمنطقه شهرستان مرند را داشته که به لطف 

خداوند متعال با موفقیت انجام شد .  چندعکس از طبیعت منطقه به نمایش 

گذاشته میشود.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


امتیاز : نتیجه : امتیاز توسط نفر مجموع امتیاز :

بازدید : 377
تاریخ : دوشنبه زمان : : | نویسنده : کاظم بنی اسدیان | نظرات ()

با سلام :  به کوهنوردان عزیز ودوستداران تفریح سالم وعاشقان طبیعت       

برنامه این هفته روز دوشنبه تاریخ 96/2/4  با اکیب 25 نفره باز دید از 

قلعه ضحاک راداشته ومسیرکوهپیمایی وپیاده روی از روستای خراسانک 

به قلعه ضحاک  بوده که به لطف خداوند متعال انجام شد .  چند عکس از

طبیعت منطقه به نمایش گذاشته میشود...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


امتیاز : نتیجه : امتیاز توسط نفر مجموع امتیاز :

بازدید : 363
تاریخ : سه شنبه زمان : : | نویسنده : کاظم بنی اسدیان | نظرات ()