وبسایت شخصی کاظم بنی اسدیان - آرشیو
جستجو

  با سلام :  به کوهنوردان عزیز ودوستداران تفریح سالم وعاشقان طبیعت   

 برنامه این هفته روز دو شنبه تاریخ 96/5/30 با اکیب 19 نفره دره نوردی

 آبشار میرکی شرشر) در روستای میرکی شهرستان سراب را داشته که به 

  لطف خداوند متعال با موفقیت انجام شد. چند عکس زیبا از طبیعت منطقه

  به نمایش گذاشته می شود....

http://up.sahand-k.ir/view/2281048/130.jpg

 

http://up.sahand-k.ir/view/2281624/132.jpg

 

http://up.sahand-k.ir/view/2281625/133.jpg

 

http://up.sahand-k.ir/view/2281626/134.jpg

 

http://up.sahand-k.ir/view/2281627/135.jpg

 

http://up.sahand-k.ir/view/2281628/136.jpg

 

http://up.sahand-k.ir/view/2287517/137.jpg

 

http://up.sahand-k.ir/view/2281049/125.jpg

 

http://up.sahand-k.ir/view/2281050/126.jpg

 

http://up.sahand-k.ir/view/2281623/131.jpg

 

http://up.sahand-k.ir/view/2281051/127.jpg

 

http://up.sahand-k.ir/view/2281052/128.jpg

 

http://up.sahand-k.ir/view/2281053/129.jpg

 


امتیاز : نتیجه : امتیاز توسط نفر مجموع امتیاز :

بازدید : 273
تاریخ : یکشنبه زمان : : | نویسنده : کاظم بنی اسدیان | نظرات ()

با سلام : به کوهنوردان عزیز و دوستداران تفریح سالم وعاشقان طبیعت

برنامه این هفته روز دوشنبه تاریخ 96/5/23  اکیب 13 نفره کوهپیمایی 3ساعته

بز داغی در روستای مجید آباد را داشته که به لطف خداوند متعال با موفقیت انجام

شد چندعکس از طبیعت منطقه به نمایش گذاشته میشود...

 

http://up.sahand-k.ir/view/2276646/116.jpg

 

http://up.sahand-k.ir/view/2276647/117.jpg

 

http://up.sahand-k.ir/view/2276648/118.jpg

 

http://up.sahand-k.ir/view/2276649/119.jpg

 

http://up.sahand-k.ir/view/2276650/120.jpg

 

http://up.sahand-k.ir/view/2276651/121.jpg

 

http://up.sahand-k.ir/view/2276652/122.jpg

 

http://up.sahand-k.ir/view/2276653/123.jpg

 

http://up.sahand-k.ir/view/2276654/124.jpg

 


امتیاز : نتیجه : امتیاز توسط نفر مجموع امتیاز :

بازدید : 418
تاریخ : پنجشنبه زمان : : | نویسنده : کاظم بنی اسدیان | نظرات ()

با سلام :  به کوهنوردان عزیز ودوستداران تفریح سالم وعاشقان طبیعت

برنامه این هفته روز دوشنبه تاریخ96/5/16 اکیب  19 نفره کوهپیمایی اطراف 

کوههای روستای عنصرود (چشمه آغ بولاغ ) و همچین کباب احسان توسط

همنورد عزیزمان حاجی آقا صداقت نیا راداشته که پس ازحدود 3 ساعت 

کوهپیمایی همکی خود را به باغ عابدینی رسانده جای شما خالی ناهار توسط 

زحمتکشان  گروه تدارک شده بود صرف شد اینجانب از صاحب احسان ودیگر 

زحمتکشان گروه که درتهیه ناهار ما را یاری نموده اند تشکر مینماییم...

 چند عکس زیبا ازطبیعت منطقه به نمایش گذاشته می شود...

http://up.sahand-k.ir/view/2269884/112.jpg

 

http://up.sahand-k.ir/view/2269883/111.jpg

 

http://up.sahand-k.ir/view/2269886/114.jpg

 

http://up.sahand-k.ir/view/2269885/113.jpg

 

http://up.sahand-k.ir/view/2269881/109.jpg

 

http://up.sahand-k.ir/view/2269880/108.jpg

 

http://up.sahand-k.ir/view/2269879/107.jpg

 

http://up.sahand-k.ir/view/2269887/115.jpg


امتیاز : نتیجه : امتیاز توسط نفر مجموع امتیاز :

بازدید : 287
تاریخ : سه شنبه زمان : : | نویسنده : کاظم بنی اسدیان | نظرات ()

با سلام : به کوهنوردان عزیز و دوستداران تفریح سالم وعاشقان طبیعت

برنامه این هفته روز دوشنبه تاریخ 96/5/9  اکیب 20 نفره کوهپیمایی به مقصد

اوچ گوللر ازمسیراسپرخون را داشته که به لطف خداوند متعال با موفقیت انجام

شد چندعکس از طبیعت منطقه به نمایش گذاشته میشود...

 

http://up.sahand-k.ir/view/2263866/95.jpg

 

http://up.sahand-k.ir/view/2263867/96.jpg

 

http://up.sahand-k.ir/view/2263868/97.jpg

 

http://up.sahand-k.ir/view/2263869/98.jpg

 

http://up.sahand-k.ir/view/2263870/99.jpg

 

http://up.sahand-k.ir/view/2263871/100.jpg

 

http://up.sahand-k.ir/view/2263872/101.jpg

 

http://up.sahand-k.ir/view/2263873/102.jpg

 

http://up.sahand-k.ir/view/2263874/103.jpg

 

http://up.sahand-k.ir/view/2263875/104.jpg

 

http://up.sahand-k.ir/view/2263876/105.jpg

 

http://up.sahand-k.ir/view/2263877/106.jpg

 


امتیاز : نتیجه : امتیاز توسط نفر مجموع امتیاز :

بازدید : 261
تاریخ : سه شنبه زمان : : | نویسنده : کاظم بنی اسدیان | نظرات ()

با سلام : به کوهنوردان عزیز ودوستداران تفریح سالم وعاشقان طبیعت

برنامه این هفته روز دوشنبه تاریخ 96/5/2  اکیب 20 نفره صعود

قله های میشو و کوی زنگی بین راه صوفیان مرند را داشته که  به لطف

خداوند با موفقیت انجام شد چند عکس از طبیعت منطقه به نمایش گذاشته

میشود.


http://up.sahand-k.ir/view/2256979/86.jpg

 

http://up.sahand-k.ir/view/2256976/83.jpg

 

http://up.sahand-k.ir/view/2256978/85.jpg

 

http://up.sahand-k.ir/view/2256977/84.jpg

 

http://up.sahand-k.ir/view/2256980/87.jpg

 

http://up.sahand-k.ir/view/2256981/88.jpg

 

http://up.sahand-k.ir/view/2256982/89.jpg

 

http://up.sahand-k.ir/view/2256983/90.jpg

 

http://up.sahand-k.ir/view/2256984/91.jpg

 

http://up.sahand-k.ir/view/2256985/92.jpg

 

http://up.sahand-k.ir/view/2256986/93.jpg

 

http://up.sahand-k.ir/view/2256987/94.jpg


امتیاز : نتیجه : امتیاز توسط نفر مجموع امتیاز :

بازدید : 338
تاریخ : سه شنبه زمان : : | نویسنده : کاظم بنی اسدیان | نظرات ()