وبسایت شخصی کاظم بنی اسدیان - آرشیو
جستجو

با سلام : به کوهنوردان عزیز ودوستداران تفریح سالم وعاشقان طبیعت

برنامه این هفته روز جمعه تاریخ 97/4/29  اکیب خانوادگی صعود

قله کوی زنگی بین راه صوفیان مرند را داشته که  به لطف خداوند متعال

با موفقیت انجام شد چند عکس از طبیعت منطقه به نمایش گذاشته میشود.

http://up.sahand-k.ir/view/2609578/121.jpg

 

http://up.sahand-k.ir/view/2609582/125.jpg

 

http://up.sahand-k.ir/view/2609579/122.jpg

 

http://up.sahand-k.ir/view/2609581/123.jpg

 

http://up.sahand-k.ir/view/2609583/126.jpg

 

http://up.sahand-k.ir/view/2609584/127.jpg

 

http://up.sahand-k.ir/view/2609580/124.jpg


امتیاز : نتیجه : امتیاز توسط نفر مجموع امتیاز :

بازدید : 255
تاریخ : شنبه زمان : : | نویسنده : کاظم بنی اسدیان | نظرات ()

با سلام :  به کوهنوردان عزیز ودوستداران تفریح سالم وعاشقان طبیعت

 برنامه این هفته روز جمعه تاریخ 97/4/22 با اکیب چند نفره کوهپیمای

جنگلهای ارسباران ( میرداود ) ازمسیر هفت چشمه بالیجا را داشته که

 به لطف خداوند متعال با موفقیت انجام شد.چند عکس از طبیعت منطقه

 به نمایش گذاشته می شود.

 

http://up.sahand-k.ir/view/2605226/113.jpg

 

http://up.sahand-k.ir/view/2605227/114.jpg

 

http://up.sahand-k.ir/view/2605228/115.jpg

 

http://up.sahand-k.ir/view/2605229/116.jpg

 

http://up.sahand-k.ir/view/2605230/117.jpg

 

http://up.sahand-k.ir/view/2605231/118.jpg

 

http://up.sahand-k.ir/view/2605232/119.jpg

 

http://up.sahand-k.ir/view/2605233/120.jpg


امتیاز : نتیجه : امتیاز توسط نفر مجموع امتیاز :

بازدید : 294
تاریخ : شنبه زمان : : | نویسنده : کاظم بنی اسدیان | نظرات ()

با سلام : به کوهنوردان عزیز و دوستداران تفریح سالم وعاشقان طبیعت

برنامه این هفته روز دوشنبه تاریخ 97/4/18  اکیب 18 نفره صعود قله سلطان 

واوچ گوللر ازمسیرکندوان (ارشد چمنی )  را داشته که به لطف خداوند متعال 

 با موفقیت انجام شد .چندعکس از طبیعت منطقه به نمایش گذاشته میشود..

http://up.sahand-k.ir/view/2603408/103.jpg

 

http://up.sahand-k.ir/view/491193/IMG_2310.jpg

 

http://up.sahand-k.ir/view/2603409/104.jpg

 

http://up.sahand-k.ir/view/2603410/105.jpg

 

http://up.sahand-k.ir/view/2603411/106.jpg

 

http://up.sahand-k.ir/view/2603412/107.jpg

 

http://up.sahand-k.ir/view/2603487/111.jpg

 

http://up.sahand-k.ir/view/2603485/109.jpg

 

http://up.sahand-k.ir/view/2603486/112.jpg

 

http://up.sahand-k.ir/view/2603413/108.jpg

 


امتیاز : نتیجه : امتیاز توسط نفر مجموع امتیاز :

بازدید : 254
تاریخ : سه شنبه زمان : : | نویسنده : کاظم بنی اسدیان | نظرات ()

با سلام : به کوهنوردان عزیز ودوستداران تفریح سالم وعاشقان طبیعت

برنامه این هفته روز دوشنبه تاریخ 97/4/11 اکیب 18 نفره کوهپیمایی

اطراف کوههای پناهگاه داش بولاق درمهربان وهمچنین ناهاراحسان  توسط

همنوردعزیزمان حاج آقا مهربانی را داشته که پس ازانجام کوهپیمای 3 ساعته

ناهار توسط زحمتکشان گروه آماده  شده بود جای شما خالی خوردیم اینجانب

از صاحب احسان همچنین درتدارک ناهار مارا یاری نمودند. تشگرمی نمایم .

چند عکس از طبیعت منطقه به نمایش گذاشته میشود..

http://up.sahand-k.ir/view/2579056/97.jpg

 

http://up.sahand-k.ir/view/2579057/98.jpg

 

http://up.sahand-k.ir/view/2579058/99.jpg

 

http://up.sahand-k.ir/view/2579059/100.jpg

 

 http://up.sahand-k.ir/view/2579060/101.jpg

 

http://up.sahand-k.ir/view/2579061/102.jpg


امتیاز : نتیجه : امتیاز توسط نفر مجموع امتیاز :

بازدید : 248
تاریخ : سه شنبه زمان : : | نویسنده : کاظم بنی اسدیان | نظرات ()

با سلام : به کوهنوردان عزیز ودوستداران تفریح سالم وعاشقان طبیعت

برنامه این هفته روز دوشنبه تاریخ 97/4/4 اکیب 20 نفره صعود قله جام

وسهند حدود 3707 متر از سطح دریا واقع از مسیر شمالی مراغه را داشته که

 به لطف خداوند متعال با موفقیت انجام شد.چند عکس به نمایش گذاشته میشود.

 

http://up.sahand-k.ir/view/2553974/94.jpg

 

http://up.sahand-k.ir/view/2553975/95.jpg

 

http://up.sahand-k.ir/view/2553976/96.jpg


امتیاز : نتیجه : امتیاز توسط نفر مجموع امتیاز :

بازدید : 452
تاریخ : چهارشنبه زمان : : | نویسنده : کاظم بنی اسدیان | نظرات ()

با سلام :  به کوهنوردان عزیز ودوستداران تفریح سالم وعاشقان طبیعت

 برنامه این هفته روز جمعه تاریخ 97/4/1 با اکیب چند نفره کوهپیمای

جنگلهای ارسباران ( قاضی بولاغی .کلینجان .اوغلی . احمدآباد) ازمسیر

چیچکلوومسیربرگشت جلفا را داشته که به لطف خداوند متعال باموفقیت

انجام شد. چند عکس ازطبیعت منطقه به نمایش گذاشته می شود.

http://up.sahand-k.ir/view/2551661/80.jpg

 

http://up.sahand-k.ir/view/2551662/81.jpg

 

http://up.sahand-k.ir/view/2551663/82.jpg

 

http://up.sahand-k.ir/view/2551664/83.jpg

 

http://up.sahand-k.ir/view/2551665/84.jpg

 

http://up.sahand-k.ir/view/2551666/85.jpg

 

http://up.sahand-k.ir/view/2551667/86.jpg

 

http://up.sahand-k.ir/view/2551668/87.jpg

 

http://up.sahand-k.ir/view/2551669/88.jpg

 

http://up.sahand-k.ir/view/2551670/89.jpg

 

http://up.sahand-k.ir/view/2551671/90.jpg

 

http://up.sahand-k.ir/view/2551672/91.jpg

 

http://up.sahand-k.ir/view/2481598/92.jpg

 

 


امتیاز : نتیجه : امتیاز توسط نفر مجموع امتیاز :

بازدید : 275
تاریخ : شنبه زمان : : | نویسنده : کاظم بنی اسدیان | نظرات ()