وبسایت شخصی کاظم بنی اسدیان - آرشیو
جستجو

با سلام :  به کوهنوردان عزیز ودوستداران تفریح سالم وعاشقان طبیعت       

برنامه این هفته روزجمعه تاریخ 97/6/23  با اکیب خانواگی صعود 

قله کمکی داغی ( کیامکی ) به ارتفاع حدود 3347 متراز مسیرروستای

داران را داشته که به لطف خداوند متعال با موفقیت انجام شد.

چند عکس ازطبیعت منطقه به نمایش گذاشته میشود.

http://up.sahand-k.ir/view/2651457/59.jpg

 

http://up.sahand-k.ir/view/2651513/60a.jpg

 

http://up.sahand-k.ir/view/2651491/61.jpg

 

http://up.sahand-k.ir/view/2651492/62.jpg

 

http://up.sahand-k.ir/view/2651493/63.jpg

 

http://up.sahand-k.ir/view/2651494/64.jpg

 

 http://up.sahand-k.ir/view/2651498/65.jpg

 

http://up.sahand-k.ir/view/2651499/66.jpg

 

http://up.sahand-k.ir/view/2651500/67.jpg

 

http://up.sahand-k.ir/view/2651501/68.jpg


امتیاز : نتیجه : امتیاز توسط نفر مجموع امتیاز :

بازدید : 228
تاریخ : شنبه زمان : : | نویسنده : کاظم بنی اسدیان | نظرات ()

با سلام :  به کوهنوردان عزیز ودوستداران تفریح سالم وعاشقان طبیعت       

برنامه این هفته روزجمعه تاریخ 97/6/9  با اکیب خانواگی صعود 

قله سلطان ارشد سهند به ارتفاع حدود 3470  متراز مسیر روستای

عنصرود را داشته که به لطف خداوند متعال با موفقیت انجام شد.

چند عکس ازطبیعت منطقه به نمایش گذاشته میشود.

http://up.sahand-k.ir/view/2640298/52.jpg

 

http://up.sahand-k.ir/view/2640299/53.jpg

 

http://up.sahand-k.ir/view/2640300/54.jpg

 

http://up.sahand-k.ir/view/2640301/55.jpg

 

http://up.sahand-k.ir/view/2640302/56.jpg

 

http://up.sahand-k.ir/view/2640303/57.jpg

 

http://up.sahand-k.ir/view/2640304/58.jpg


امتیاز : نتیجه : امتیاز توسط نفر مجموع امتیاز :

بازدید : 233
تاریخ : شنبه زمان : : | نویسنده : کاظم بنی اسدیان | نظرات ()

با سلام :  به کوهنوردان عزیز ودوستداران تفریح سالم وعاشقان طبیعت       

برنامه این هفته روزجمعه تاریخ 97/6/2  با اکیب خانواگی صعود 

قله علی علمدار به ارتفاع حدود 3155  متراز مسیر روستای پیربالا

شهرستان مرند را داشته که به لطف خداوند متعال با موفقیت انجام

شد چند عکس ازطبیعت منطقه به نمایش گذاشته میشود.

http://up.sahand-k.ir/view/2635249/43.jpg

 

http://up.sahand-k.ir/view/2635250/44.jpg

 

http://up.sahand-k.ir/view/2635251/45.jpg

 

http://up.sahand-k.ir/view/2635252/46.jpg

 

http://up.sahand-k.ir/view/2635253/47.jpg

 

http://up.sahand-k.ir/view/2635254/48.jpg

 

http://up.sahand-k.ir/view/2635255/49.jpg

 

http://up.sahand-k.ir/view/2635256/50.jpg

 

http://up.sahand-k.ir/view/2635257/51.jpg

 


امتیاز : نتیجه : امتیاز توسط نفر مجموع امتیاز :

بازدید : 260
تاریخ : جمعه زمان : : | نویسنده : کاظم بنی اسدیان | نظرات ()