وبسایت شخصی کاظم بنی اسدیان - آرشیو
جستجو

با سلام : به کوهنوردان عزیز ودوستداران تفریح سالم وعاشقان طبیعت

برنامه این هفته روز دوشنبه تاریخ 97/8/28 اکیب 21 نفره کوههای کیامکی

منطقه زال داغی واقع در روستای زال را داشته که به لطف خداوند متعال باموفقیت

انجام شد . چند عکس از طبیعت منطقه به نمایش گذاشته میشود ...

http://up.sahand-k.ir/view/2705446/15.jpg

 

http://up.sahand-k.ir/view/2705445/14.jpg

 


http://up.sahand-k.ir/view/2705337/10.jpg

 

http://up.sahand-k.ir/view/2705447/16.jpg

 

http://up.sahand-k.ir/view/2705338/11.jpg

 

http://up.sahand-k.ir/view/2705339/12.jpg

 

http://up.sahand-k.ir/view/2705340/13.jpg


امتیاز : نتیجه : امتیاز توسط نفر مجموع امتیاز :

بازدید : 214
تاریخ : سه شنبه زمان : : | نویسنده : کاظم بنی اسدیان | نظرات ()

با سلام : به کوهنوردان عزیز ودوستداران تفریح سالم وعاشقان طبیعت

برنامه این هفته روز دوشنبه تاریخ 97/8/21 اکیب 27 نفره کوهپیمایی اطراف

کوههای روستای تیمورلو (علی بولاغی) وهمچنین  ناهاراحسان  به مناسبت 

درگذشت پدرکرامی همنوردعزیزمان   حسین مکاری جدید روشن  را داشته

که پس ازانجام کوهپیمای دو ساعته ناهاردرسر چشمه علی بولاغی خوردیم .

اینجانب ازصاحبان احسان همچنین درتدارک ناهار ما را یاری نمودند .

 تشگرمی نمایم. چند عکس از طبیعت منطقه به نمایش گذاشته میشود .

http://up.sahand-k.ir/view/940091/IMG_923.jpg

 

http://up.sahand-k.ir/view/2699737/1.jpg

 

http://up.sahand-k.ir/view/2699738/2.jpg

 

http://up.sahand-k.ir/view/2699739/3.jpg

 

http://up.sahand-k.ir/view/2699740/4.jpg

 

http://up.sahand-k.ir/view/2699741/5.jpg

 

http://up.sahand-k.ir/view/2699742/6.jpg

 

http://up.sahand-k.ir/view/2699743/7.jpg

 

http://up.sahand-k.ir/view/2699744/8.jpg

 

http://up.sahand-k.ir/view/2699749/9.jpg


امتیاز : نتیجه : امتیاز توسط نفر مجموع امتیاز :

بازدید : 312
تاریخ : سه شنبه زمان : : | نویسنده : کاظم بنی اسدیان | نظرات ()