وبسایت شخصی کاظم بنی اسدیان - آرشیو
جستجو

با سلام : به کوهنوردان عزیز ودوستداران تفریح سالم وعاشقان طبیعت

برنامه این هفته روز دوشنبه تاریخ 97/10/24 اکیب 19 نفره مسیر

کوهپیمای زین آباد وخواجه مرجان  را داشته که به لطف خداوند متعال با

موفقیت انجام شد. چند عکس از طبیعت منطقه به نمایش گذاشته میشود.

http://up.sahand-k.ir/view/2749426/%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%AC%D9%87%20%D9%85%D8%B1%D8%AC%D8%A7%D9%86%201%20-%2024-10-97.jpg

 

http://up.sahand-k.ir/view/2749427/%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%AC%D9%87%20%D9%85%D8%B1%D8%AC%D8%A7%D9%86%202%20-%2024-10-97.jpg

 

http://up.sahand-k.ir/view/2749428/%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%AC%D9%87%20%D9%85%D8%B1%D8%AC%D8%A7%D9%86%203%20-%2024-10-97.jpg

 

http://up.sahand-k.ir/view/2750214/%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%AC%D9%87%20%D9%85%D8%B1%D8%AC%D8%A7%D9%86%208%20-%2024-10-97.jpg

 

http://up.sahand-k.ir/view/2749429/%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%AC%D9%87%20%D9%85%D8%B1%D8%AC%D8%A7%D9%86%204%20-%2024-10-97.jpg

 

http://up.sahand-k.ir/view/2794430/%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%AC%D9%87%20%D9%85%D8%B1%D8%AC%D8%A7%D9%86%209-%2024-10-97.jpg

 

http://up.sahand-k.ir/view/2749430/%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%AC%D9%87%20%D9%85%D8%B1%D8%AC%D8%A7%D9%86%205%20-%2024-10-97.jpg

 

http://up.sahand-k.ir/view/2749431/%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%AC%D9%87%20%D9%85%D8%B1%D8%AC%D8%A7%D9%86%206%20-%2024-10-97.jpg

 

http://up.sahand-k.ir/view/2749457/%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%AC%D9%87%20%D9%85%D8%B1%D8%AC%D8%A7%D9%86%207%20-%2024-10-97.jpg

 


امتیاز : نتیجه : امتیاز توسط نفر مجموع امتیاز :

بازدید : 246
تاریخ : دوشنبه زمان : : | نویسنده : کاظم بنی اسدیان | نظرات ()

با سلام :  به کوهنوردان عزیز ودوستداران تفریح سالم وعاشقان طبیعت       

برنامه این هفته روز دوشنبه تاریخ 97/10/17  با اکیب 18 نفره کوهپیمای 

دررشته کوههای کیامکی اطراف رود ارس جنب پارک کوهستان جلفا را داشته

که به لطف خداوند متعال با موفقیت انجام شد چند عکس ازطبیعت منطقه  به

 نمایش گذاشته میشود..

http://up.sahand-k.ir/view/2745143/%DA%A9%DB%8C%D8%A7%D9%85%DA%A9%DB%8C%201-%20971017.jpg

 

http://up.sahand-k.ir/view/2745144/%DA%A9%DB%8C%D8%A7%D9%85%DA%A9%DB%8C%202-%20971017.jpg

 

http://up.sahand-k.ir/view/2745145/%DA%A9%DB%8C%D8%A7%D9%85%DA%A9%DB%8C%203-%20971017.jpg

 

http://up.sahand-k.ir/view/2745167/%DA%A9%DB%8C%D8%A7%D9%85%DA%A9%DB%8C%207-%20971017.jpg

 

http://up.sahand-k.ir/view/2745146/%DA%A9%DB%8C%D8%A7%D9%85%DA%A9%DB%8C%204-%20971017.jpg

 

http://up.sahand-k.ir/view/2745166/%DA%A9%DB%8C%D8%A7%D9%85%DA%A9%DB%8C%206-%20971017.jpg

 

http://up.sahand-k.ir/view/2745147/%DA%A9%DB%8C%D8%A7%D9%85%DA%A9%DB%8C%205-%20971017.jpg


امتیاز : نتیجه : امتیاز توسط نفر مجموع امتیاز :

بازدید : 267
تاریخ : دوشنبه زمان : : | نویسنده : کاظم بنی اسدیان | نظرات ()