وبسایت شخصی کاظم بنی اسدیان - آرشیو
جستجو

با سلام :  به کوهنوردان عزیز ودوستداران تفریح سالم وعاشقان طبیعت       

برنامه این هفته روز دوشنبه تاریخ 98/1/26 با اکیب 19 نفره کوهپیمای  

دررشته کوههای کیامکی اطراف رود ارس کبک بولاغی را داشته که به

لطف خداوند متعال با موفقیت انجام شد چند .عکس از طبیعت منطقه به

نمایش گذاشته میشود..

http://up.sahand-k.ir/view/2814208/%D8%AC%D9%84%D9%81%D8%A7%20%DA%A9%D8%A8%DA%A9%20%D8%A8%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%BA%DB%8C%20%20%20%201%20%20%2098.1.26.jpg

 

http://up.sahand-k.ir/view/2814209/%D8%AC%D9%84%D9%81%D8%A7%20%DA%A9%D8%A8%DA%A9%20%D8%A8%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%BA%DB%8C%20%20%20%207%20%20%2098.1.26.jpg

 

http://up.sahand-k.ir/view/2814689/%D8%AC%D9%84%D9%81%D8%A7%20%DA%A9%D8%A8%DA%A9%20%D8%A8%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%BA%DB%8C%20%20%209%20%20%2098.1.26.jpg

 

http://up.sahand-k.ir/view/2814690/%D8%AC%D9%84%D9%81%D8%A7%20%DA%A9%D8%A8%DA%A9%20%D8%A8%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%BA%DB%8C%20%20%20%2010%20%20%2098.1.26.jpg

 

http://up.sahand-k.ir/view/2814210/%D8%AC%D9%84%D9%81%D8%A7%20%DA%A9%D8%A8%DA%A9%20%D8%A8%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%BA%DB%8C%20%20%20%208%20%20%2098.1.26.jpg

 

 

http://up.sahand-k.ir/view/2814135/%D8%AC%D9%84%D9%81%D8%A7%20%DA%A9%D8%A8%DA%A9%20%D8%A8%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%BA%DB%8C%20%20%20%200%20%20%2098.1.26.jpg

 

http://up.sahand-k.ir/view/2814136/%D8%AC%D9%84%D9%81%D8%A7%20%DA%A9%D8%A8%DA%A9%20%D8%A8%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%BA%DB%8C%20%20%20%202%20%20%2098.1.26.jpg

 

http://up.sahand-k.ir/view/2814137/%D8%AC%D9%84%D9%81%D8%A7%20%DA%A9%D8%A8%DA%A9%20%D8%A8%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%BA%DB%8C%20%20%20%204%20%20%2098.1.26.jpg

 

http://up.sahand-k.ir/view/2814138/%D8%AC%D9%84%D9%81%D8%A7%20%DA%A9%D8%A8%DA%A9%20%D8%A8%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%BA%DB%8C%20%20%20%205%20%20%2098.1.26.jpg

 

http://up.sahand-k.ir/view/2814161/%D8%AC%D9%84%D9%81%D8%A7%20%DA%A9%D8%A8%DA%A9%20%D8%A8%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%BA%DB%8C%20%20%20%203%20%20%2098.1.26.jpg

 

http://up.sahand-k.ir/view/2814139/%D8%AC%D9%84%D9%81%D8%A7%20%DA%A9%D8%A8%DA%A9%20%D8%A8%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%BA%DB%8C%20%20%20%206%20%20%2098.1.26.jpg


امتیاز : نتیجه : امتیاز توسط نفر مجموع امتیاز :

بازدید : 283
تاریخ : دوشنبه زمان : : | نویسنده : کاظم بنی اسدیان | نظرات ()

با سلام : به کوهنوردان عزیز ودوستداران تفریح سالم وعاشقان طبیعت

برنامه این هفته روز دوشنبه تاریخ 98/1/19 اکیب 22 نفره کوهپیمای

اطراف روستای آق گنبد و قلعه هالاکوهان درجزیره اسلامی را داشته که به

لطف خداوند متعال با موفقیت انجام شد. همچنین مراسم با شکوه به مناسبت

تقدیروتشگراز راننده محترم جناب آقای ابراهیم صبری داشته اینجانب ازتمامی

همنوردان در این برنامه یاری نمودند تشگر مینمایم چند عکس از طبیعت منطقه

 به نمایش گذاشته میشود .

http://up.sahand-k.ir/view/2809347/%D8%A2%D9%82%20%DA%A9%D9%86%D8%A8%D8%AF%20%201%20%20_%2098.1.19.jpg

 

http://up.sahand-k.ir/view/2809437/%D8%A2%D9%82%20%DA%A9%D9%86%D8%A8%D8%AF%20%20%2011%20%20_%2098.1.19.jpg

 

http://up.sahand-k.ir/view/2809348/%D8%A2%D9%82%20%DA%A9%D9%86%D8%A8%D8%AF%20%20%202%20%20_%2098.1.19.jpg

 

http://up.sahand-k.ir/view/2809349/%D8%A2%D9%82%20%DA%A9%D9%86%D8%A8%D8%AF%20%20%203%20%20_%2098.1.19.jpg

 

http://up.sahand-k.ir/view/2809352/%D8%A2%D9%82%20%DA%A9%D9%86%D8%A8%D8%AF%20%20%207%20%20_%2098.1.19.jpg

 

http://up.sahand-k.ir/view/2809358/%D8%A2%D9%82%20%DA%A9%D9%86%D8%A8%D8%AF%20%204%20%20_%2098.1.19.jpg

 

http://up.sahand-k.ir/view/2809438/%D8%A2%D9%82%20%DA%A9%D9%86%D8%A8%D8%AF%20%20%2012%20%20_%2098.1.19.jpg

 

http://up.sahand-k.ir/view/2809366/%D8%A2%D9%82%20%DA%A9%D9%86%D8%A8%D8%AF%20%20%208%20%20_%2098.1.19.jpg

 

http://up.sahand-k.ir/view/2809363/%D8%A2%D9%82%20%DA%A9%D9%86%D8%A8%D8%AF%20%20%209%20_%2098.1.19.jpg

 

http://up.sahand-k.ir/view/2809367/%D8%A2%D9%82%20%DA%A9%D9%86%D8%A8%D8%AF%20%20%2010%20%20_%2098.1.19.jpg

 

http://up.sahand-k.ir/view/2809351/%D8%A2%D9%82%20%DA%A9%D9%86%D8%A8%D8%AF%20%206%20%20_%2098.1.19.jpg


امتیاز : نتیجه : امتیاز توسط نفر مجموع امتیاز :

بازدید : 285
تاریخ : دوشنبه زمان : : | نویسنده : کاظم بنی اسدیان | نظرات ()