وبسایت شخصی کاظم بنی اسدیان - آرشیو
جستجو

با سلام : به کوهنوردان عزیز ودوستداران تفریح سالم وعاشقان طبیعت

برنامه این هفته روز دوشنبه تاریخ 28 - 98/3/27 اکیب 21 نفره صعود قله اورین 

حدود 3702 متر از سطح دریا واقع در روستای اورین درشهرستان خوی را داشته

که به لطف خداوند متعال با موفقیت انجام شد.چند عکس از طبیعت منطقه به نمایش

گذاشته میشود..

http://up.sahand-k.ir/view/2861770/%D8%A7%D9%88%D8%B1%DB%8C%D9%86%20%20%205%20%20%2098.3.28.jpg

 

http://up.sahand-k.ir/view/2861779/%D8%A7%D9%88%D8%B1%DB%8C%D9%86%20%201%20%20%2098.3.28.jpg

 

http://up.sahand-k.ir/view/2861767/%D8%A7%D9%88%D8%B1%DB%8C%D9%86%20%20%200%20%20%2098.3.28.jpg

 

http://up.sahand-k.ir/view/2861768/%D8%A7%D9%88%D8%B1%DB%8C%D9%86%20%20%202%20%20%2098.3.28.jpg

 

http://up.sahand-k.ir/view/2861773/%D8%A7%D9%88%D8%B1%DB%8C%D9%86%20%20%208%20%2098.3.28.jpg

 

http://up.sahand-k.ir/view/2861839/%D8%A7%D9%88%D8%B1%DB%8C%D9%86%20%2014%2098.3.28.jpg

 

http://up.sahand-k.ir/view/2861775/%D8%A7%D9%88%D8%B1%DB%8C%D9%86%20%20%2010%20%2098.3.28.jpg

 

http://up.sahand-k.ir/view/2861776/%D8%A7%D9%88%D8%B1%DB%8C%D9%86%20%20%2011%20%2098.3.28.jpg

 

http://up.sahand-k.ir/view/2861769/%D8%A7%D9%88%D8%B1%DB%8C%D9%86%20%20%204%20%20%2098.3.28.jpg

 

http://up.sahand-k.ir/view/2861774/%D8%A7%D9%88%D8%B1%DB%8C%D9%86%20%20%209%20%2098.3.28.jpg

 

http://up.sahand-k.ir/view/2861771/%D8%A7%D9%88%D8%B1%DB%8C%D9%86%20%20%206%20%20%2098.3.28.jpg

 

http://up.sahand-k.ir/view/2861840/%D8%A7%D9%88%D8%B1%DB%8C%D9%86%20%20%2015%20%2098.3.28.jpg

 

http://up.sahand-k.ir/view/2861772/%D8%A7%D9%88%D8%B1%DB%8C%D9%86%20%20%207%20%20%2098.3.28.jpg

 

http://up.sahand-k.ir/view/2861777/%D8%A7%D9%88%D8%B1%DB%8C%D9%86%20%20%2012%20%2098.3.28.jpg

 

http://up.sahand-k.ir/view/2861778/%D8%A7%D9%88%D8%B1%DB%8C%D9%86%20%2013%2098.3.28.jpg


امتیاز : نتیجه : امتیاز توسط نفر مجموع امتیاز :

بازدید : 137
تاریخ : سه شنبه زمان : : | نویسنده : کاظم بنی اسدیان | نظرات ()

با سلام :  به کوهنوردان عزیز ودوستداران تفریح سالم وعاشقان طبیعت       

برنامه این هفته روز دو شنبه تاریخ98/3/20 اکیب 21 نفره دره نوردی مسیر

آبشار بلوکان  در دهیاری بلوکان واقع درشهرستان  ترکمنچای را داشته که به

لطف به خداوند متعال با موفقیعت انجام شد. چند عکس زیبا از طبیعت منطقه

به نمایش گذاشته میشود...

http://up.sahand-k.ir/view/2856821/%D8%A2%D8%A8%D8%B4%D8%A7%D8%B1%20%D8%A8%D9%84%D9%88%DA%A9%D8%A7%D9%86%20%2098.3.20%20%20%201.jpg

 


http://up.sahand-k.ir/view/2856826/%D8%A2%D8%A8%D8%B4%D8%A7%D8%B1%20%D8%A8%D9%84%D9%88%DA%A9%D8%A7%D9%86%20%2098.3.20%20%206.jpg                                     

http://up.sahand-k.ir/view/2856822/%D8%A2%D8%A8%D8%B4%D8%A7%D8%B1%20%D8%A8%D9%84%D9%88%DA%A9%D8%A7%D9%86%20%2098.3.20%20%20%202.jpg

 

http://up.sahand-k.ir/view/2856823/%D8%A2%D8%A8%D8%B4%D8%A7%D8%B1%20%D8%A8%D9%84%D9%88%DA%A9%D8%A7%D9%86%20%2098.3.20%20%20%203.jpg

 

http://up.sahand-k.ir/view/2856824/%D8%A2%D8%A8%D8%B4%D8%A7%D8%B1%20%D8%A8%D9%84%D9%88%DA%A9%D8%A7%D9%86%20%2098.3.20%20%20%204.jpg

 

http://up.sahand-k.ir/view/2857208/%D8%A2%D8%A8%D8%B4%D8%A7%D8%B1%20%D8%A8%D9%84%D9%88%DA%A9%D8%A7%D9%86%20%2098.3.20%20%20%207.jpg

 

http://up.sahand-k.ir/view/2857210/%D8%A2%D8%A8%D8%B4%D8%A7%D8%B1%20%D8%A8%D9%84%D9%88%DA%A9%D8%A7%D9%86%20%2098.3.20%20%20%209.jpg

 

http://up.sahand-k.ir/view/2857209/%D8%A2%D8%A8%D8%B4%D8%A7%D8%B1%20%D8%A8%D9%84%D9%88%DA%A9%D8%A7%D9%86%20%2098.3.20%20%20%208.jpg

 

http://up.sahand-k.ir/view/2856825/%D8%A2%D8%A8%D8%B4%D8%A7%D8%B1%20%D8%A8%D9%84%D9%88%DA%A9%D8%A7%D9%86%20%2098.3.20%20%20%205.jpg

 

http://up.sahand-k.ir/view/2857219/%D8%A2%D8%A8%D8%B4%D8%A7%D8%B1%20%D8%A8%D9%84%D9%88%DA%A9%D8%A7%D9%86%20%2098.3.20%20%20%2010.jpg


امتیاز : نتیجه : امتیاز توسط نفر مجموع امتیاز :

بازدید : 226
تاریخ : دوشنبه زمان : : | نویسنده : کاظم بنی اسدیان | نظرات ()

با سلام : به کوهنوردان عزیز ودوستداران تفریح سالم وعاشقان طبیعت

ضمن تبریک عید سعید فطر یک برنامه دو روزه چهار شنبه و پنجشنبه

16 - 98/3/15 بااکیب خانوادگی جنگلهای شمال وآبشار لاتون و آبشار زمرد

وآبشار ویسادار و ساحل دریا حویق راداشته که به لطف خداوند متعال باموفقیت 

انجام شد چند عکس از طبیعت منطقه به نمایش گذاشته میشود.


http://up.sahand-k.ir/view/2855303/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84%2098.3.15.16.1.jpg

 

http://up.sahand-k.ir/view/2855304/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84%2098.3.15.16.2.jpg

 

http://up.sahand-k.ir/view/2855305/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84%2098.3.15.16.3.jpg

 

http://up.sahand-k.ir/view/2855317/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84%2098.3.15.16.4.jpg

 

 http://up.sahand-k.ir/view/2855318/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84%2098.3.15.16.5.jpg

 

http://up.sahand-k.ir/view/2855319/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84%2098.3.15.16.6.jpg

 

http://up.sahand-k.ir/view/2855333/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84%2098.3.15.16.7.jpg

 

http://up.sahand-k.ir/view/2855334/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84%2098.3.15.16.8.jpg

 

http://up.sahand-k.ir/view/2855338/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84%2098.3.15.16.9.jpg

 

http://up.sahand-k.ir/view/2855856/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84%2098.3.15.16.11.jpg


امتیاز : نتیجه : امتیاز توسط نفر مجموع امتیاز :

بازدید : 263
تاریخ : شنبه زمان : : | نویسنده : کاظم بنی اسدیان | نظرات ()

 

http://up.sahand-k.ir/view/2217480/%D8%B9%DA%A9%D8%B3-%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%B1%DA%A9-%D8%B9%DB%8C%D8%AF-%D8%B3%D8%B9%DB%8C%D8%AF-%D9%81%D8%B7%D8%B1-10.gif

 
باسلام وتبریک عید سعید فطر:آروزی استجابت نیایش های خالصانه ومهرقبولی

دعاهای شبانه واجر طاعت واطاعت وتهذیب نفس این عید مذهبی به تمامی و

کوهنوردان عزیز ودوستداران تفریح سالم وعاشقان طبیعت وتک تک اعضای 

دوستداران  تفریحی طبیعت سالم سیمرغ سهند  وهمچنین خانواده شان تبریک

می گویم  ...

( همیشه اوجالادا )

اولین دیدار درنماز پر شکوه عید سعید فطر

 

http://up.sahand-k.ir/view/443095/namazfetr8.JPG.jpg

                    


امتیاز : نتیجه : امتیاز توسط نفر مجموع امتیاز :

بازدید : 248
تاریخ : جمعه زمان : : | نویسنده : کاظم بنی اسدیان | نظرات ()