وبسایت شخصی کاظم بنی اسدیان - آرشیو
جستجو

با سلام :  به کوهنوردان عزیز ودوستداران تفریح سالم وعاشقان طبیعت       

برنامه این هفته روز دوشنبه  تاریخ 22 - 98/5/21 با اکیب 23 نفره صعود

قله سبلان به ارتفاع حدود 4811 متراز مسیرعمومی به مناسبت عید قربان

را داشته که به لطف خداوند متعال با موفقیت انجام شد.چند عکس ازطبیعت

منطقه به نمایش گذاشته میشود.

http://up.sahand-k.ir/view/2902013/IMG_1101.jpg

 

http://up.sahand-k.ir/view/2906683/%D8%B3%D8%A8%D9%84%D8%A7%D9%86%20%200%20%2098.5.21.jpg

 

http://up.sahand-k.ir/view/2906336/%D8%B3%D8%A8%D9%84%D8%A7%D9%86%20%201%20%2098.5.21.jpg

 شیروان درسی

http://up.sahand-k.ir/view/2905477/%D8%B3%D8%A8%D9%84%D8%A7%D9%86%20%20%205%20%20%2098.5.21.jpg

 

http://up.sahand-k.ir/view/2905476/%D8%B3%D8%A8%D9%84%D8%A7%D9%86%20%20%204%20%20%2098.5.21.jpg

 مهراب داشی

http://up.sahand-k.ir/view/2906337/%D8%B3%D8%A8%D9%84%D8%A7%D9%86%20%202%20%20%2098.5.21.jpg

 

http://up.sahand-k.ir/view/2906338/%D8%B3%D8%A8%D9%84%D8%A7%D9%86%20%203%20%20%2098.5.21.jpg

 

http://up.sahand-k.ir/view/2906648/%D8%B3%D8%A8%D9%84%D8%A7%D9%86%20%20%208%20%20%2098.5.21.jpg

 

http://up.sahand-k.ir/view/2906155/%D8%B3%D8%A8%D9%84%D8%A7%D9%86%20%206%20%20%2098.5.21.jpg

 

http://up.sahand-k.ir/view/2906156/%D8%B3%D8%A8%D9%84%D8%A7%D9%86%20%207%20%20%2098.5.21.jpg

 

http://up.sahand-k.ir/view/2906646/%D8%B3%D8%A8%D9%84%D8%A7%D9%86%20%2010%20%20%2098.5.21.jpg

 

http://up.sahand-k.ir/view/2906645/%D8%B3%D8%A8%D9%84%D8%A7%D9%86%20%209%20%20%2098.5.21.jpg


امتیاز : نتیجه : امتیاز توسط نفر مجموع امتیاز :

بازدید : 130
تاریخ : سه شنبه زمان : : | نویسنده : کاظم بنی اسدیان | نظرات ()

با سلام :  به کوهنوردان عزیز ودوستداران تفریح سالم وعاشقان طبیعت       

برنامه این هفته روز دوشنبه تاریخ 98/5/14 با اکیب 19 نفره صعود قله بز قوش

به ارتفاع حدود 3307  متراز مسیر روستای  چیچکلو برگشت  اسب فروشان  را

 داشته که به لطف خداوند متعال با موفقیت انجام شد. چند عکس از طبیعت منطقه

 به نمایش گذاشته میشود.

http://up.sahand-k.ir/view/2898741/%D8%A8%D8%B2%20%D9%82%D9%88%D8%B4%20%201%20%20%2098.5.14.jpg

 

http://up.sahand-k.ir/view/2898742/%D8%A8%D8%B2%20%D9%82%D9%88%D8%B4%20%202%20%20%2098.5.14.jpg

 

http://up.sahand-k.ir/view/2898743/%D8%A8%D8%B2%20%D9%82%D9%88%D8%B4%20%203%20%20%2098.5.14.jpg

 

http://up.sahand-k.ir/view/2898744/%D8%A8%D8%B2%20%D9%82%D9%88%D8%B4%20%204%20%20%2098.5.14.jpg

 

http://up.sahand-k.ir/view/2898745/%D8%A8%D8%B2%20%D9%82%D9%88%D8%B4%20%205%20%20%2098.5.14.jpg

 

http://up.sahand-k.ir/view/2898746/%D8%A8%D8%B2%20%D9%82%D9%88%D8%B4%20%206%20%20%2098.5.14.jpg

 

http://up.sahand-k.ir/view/2899592/%D8%A8%D8%B2%20%D9%82%D9%88%D8%B4%20%208%20%20%2098.5.14.jpg


امتیاز : نتیجه : امتیاز توسط نفر مجموع امتیاز :

بازدید : 135
تاریخ : دوشنبه زمان : : | نویسنده : کاظم بنی اسدیان | نظرات ()