وبسایت شخصی کاظم بنی اسدیان - آرشیو
جستجو

با سلام :  به کوهنوردان عزیز ودوستداران تفریح سالم وعاشقان طبیعت       

برنامه این هفته روز دو شنبه تاریخ98/8/6 اکیب 21 نفره دره نوردی مسیر

آبشار قباد لو  درمنطقه کاروانسرای شاه عباسی واقع در 12 کیلومتری کلیبر

را داشته که به لطف به خداوند متعال با موفقیعت انجام شد. چند عکس زیبا 

از طبیعت منطقه به نمایش گذاشته میشود...

http://up.sahand-k.ir/view/2980197/9%2098.8.6%D9%82%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D9%84%D9%88.jpg

 

http://up.sahand-k.ir/view/2979848/0%20%2098.8.6%D9%82%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D9%84%D9%88.jpg

 

http://up.sahand-k.ir/view/2981395/10%2098.8.6%D9%82%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D9%84%D9%88.jpg

 

http://up.sahand-k.ir/view/2980083/6%20%2098.8.6%D9%82%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D9%84%D9%88.jpg

 

http://up.sahand-k.ir/view/2981394/8%2098.8.6%D9%82%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D9%84%D9%88.jpg

 

http://up.sahand-k.ir/view/2980070/2%20%2098.8.6%D9%82%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D9%84%D9%88.jpg

 

http://up.sahand-k.ir/view/2979850/3%20%2098.8.6%D9%82%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D9%84%D9%88.jpg

 

http://up.sahand-k.ir/view/2980071/4%20%2098.8.6%D9%82%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D9%84%D9%88.jpg

 

http://up.sahand-k.ir/view/2980072/5%20%2098.8.6%D9%82%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D9%84%D9%88.jpg


امتیاز : نتیجه : امتیاز توسط نفر مجموع امتیاز :

بازدید : 211
تاریخ : سه شنبه زمان : : | نویسنده : کاظم بنی اسدیان | نظرات ()