وبسایت شخصی کاظم بنی اسدیان - مطالب ارسال شده توسط admin
جستجو

با سلام : به کوهنوردان عزیز ودوستداران تفریح سالم وعاشقان طبیعت

 برنامه این هفته روز دوشنبه تاریخ  99/7/14 اکیب 18 نفره کوههای 

کیامکی صعود قله کمکی داغی که به ارتفاع حدود 3347 متر از سطح  

دریا واقع در روستای داران درشهرستان هادیشهر را داشته که به لطف 

خداوند متعال باموفقیت انجام شد . چند عکس از طبیعت منطقه به نمایش

گذاشته میشود.. 

 

 

 

کمکی داغی 99.7.14 1.jpg (1080×810)

 

 

 

 

 

 


امتیاز : نتیجه : 4 امتیاز توسط 9 نفر مجموع امتیاز : 42

بازدید : 97
تاریخ : سه شنبه 15 مهر 1399 زمان : 23:29 | نویسنده : کاظم بنی اسدیان | نظرات ()

با سلام :  به کوهنوردان عزیز ودوستداران تفریح سالم وعاشقان طبیعت       

برنامه این هفته روز جمعه تاریخ99/6/7 اکیب چند نفره کوه پیمایی 

ودره نوردی و باز دید ازغار معروف به دوگیجان در روستای دوگیجان 

تابع شهراستان مرند را داشته که به لطف خداوند متعال با موفقیت 

انجام شد.چند عکس از طبیعت منطقه به نمایش گذاشته می شود.

 

 

 

 

 

 

 

 

 


امتیاز : نتیجه : 4 امتیاز توسط 16 نفر مجموع امتیاز : 69

بازدید : 100
تاریخ : شنبه 08 شهريور 1399 زمان : 8:9 | نویسنده : کاظم بنی اسدیان | نظرات ()

با سلام :  به کوهنوردان عزیز ودوستداران تفریح سالم وعاشقان طبیعت       

برنامه این هفته روز دو شنبه تاریخ 99/6/3 اکیب 20 نفره آبشار دارانداش

در روستای هو روز (هریس) واقع درشهرستان  زنوز را داشته که به لطف

خداوند متعال با موفقیعت انجام شد. چند عکس زیبا از طبیعت منطقه به

نمایش گذاشته میشود...

  

 

 

 

 

 

 

 


امتیاز : نتیجه : 5 امتیاز توسط 10 نفر مجموع امتیاز : 50

بازدید : 100
تاریخ : سه شنبه 04 شهريور 1399 زمان : 13:14 | نویسنده : کاظم بنی اسدیان | نظرات ()

با سلام : به کوهنوردان عزیز و دوستداران تفریح سا لم وعا شقان طبیعت

طبق برنامه عادی خود این هفته برنامه به تاریخ 23 - 99/5/22  یک برنامه 

چند نفره صعود قله سبلان به ارتفاع 4811 متراز مسیرعمومی محراب داشی 

را داشته که به لطف خداوند متعال با موفقیعت انجام شد. چندعکس زیبا از 

طبیعت منطقه به نمایش گذاشته می شود.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


امتیاز : نتیجه : 4 امتیاز توسط 10 نفر مجموع امتیاز : 46

بازدید : 104
تاریخ : جمعه 24 مرداد 1399 زمان : 12:27 | نویسنده : کاظم بنی اسدیان | نظرات ()

با سلام :  به کوهنوردان عزیز ودوستداران تفریح سالم وعاشقان طبیعت       

برنامه این هفته روزجمعه تاریخ 99/5/10  با اکیب 10 نفره صعود  

قله علی علمدار به ارتفاع حدود 3155  متراز مسیر روستای پیربالا

شهرستان مرند را داشته که به لطف خداوند متعال با موفقیت انجام

شد چند عکس ازطبیعت منطقه به نمایش گذاشته میشود.

 

 

 

 

 

 


امتیاز : نتیجه : 5 امتیاز توسط 9 نفر مجموع امتیاز : 42

بازدید : 111
تاریخ : شنبه 11 مرداد 1399 زمان : 11:41 | نویسنده : کاظم بنی اسدیان | نظرات ()

با سلام : به کوهنوردان عزیز ودوستداران تفریح سالم وعاشقان طبیعت

برنامه این هفته روز دوشنبه تاریخ 99/4/30 اکیب 19 نفره بازدید

آبشارارزیل و آبشار طرزم  را داشته که به لطف خداوند متعال با

موفقیت انجام شد . چند عکس از طبیعت منطقه به نمایش گذاشته

میشود .

 

 آبشار طرزم 99/5/3

 

 

 

 

 

  

 


امتیاز : نتیجه : 5 امتیاز توسط 6 نفر مجموع امتیاز : 28

بازدید : 133
تاریخ : سه شنبه 31 تير 1399 زمان : 17:57 | نویسنده : کاظم بنی اسدیان | نظرات ()

سلام : به کوهنوردان عزیز ودوستداران تفریح سالم وعاشقان طبیعت

برنامه این هفته روز دوشنبه تاریخ 99/4/23 اکیب 19 نفره صعود

قله کمال به ارتفاع 3750 از سطح دریا را داشته که به لطف خداوند 

متعال با موفقیت انجام شد . 

چند عکس از طبیعت منطقه به نمایش گذاشته میشود .

 

 

  

 

 

 

 


امتیاز : نتیجه : 5 امتیاز توسط 9 نفر مجموع امتیاز : 44

بازدید : 156
تاریخ : سه شنبه 24 تير 1399 زمان : 5:22 | نویسنده : کاظم بنی اسدیان | نظرات ()

با سلام : به کوهنوردان عزیز و دوستداران تفریح سالم وعاشقان طبیعت

برنامه این هفته روز دوشنبه تاریخ 99/4/16  اکیب 19 نفره کوهپیمایی به مقصد 

اوچ گوللر ازمسیر اسپرخون  را داشته که به لطف خداوند متعال با موفقیت انجام 

شد چندعکس از طبیعت منطقه به نمایش گذاشته میشود...

 

  

 

 

 

 

 

 

 

http://up.sahand-k.ir/view/2883012/%D8%A7%D9%88%DA%86%20%DA%AF%D9%84%D9%84%D8%B1%20%203%20%20%20%2098.4.24.jpg

 

 

http://up.sahand-k.ir/view/2883011/%D8%A7%D9%88%DA%86%20%DA%AF%D9%84%D9%84%D8%B1%20%202%20%20%20%2098.4.24.jpg

 

 


امتیاز : نتیجه : 5 امتیاز توسط 10 نفر مجموع امتیاز : 49

بازدید : 127
تاریخ : دوشنبه 16 تير 1399 زمان : 22:24 | نویسنده : کاظم بنی اسدیان | نظرات ()

با سلام : به کوهنوردان عزیز ودوستداران تفریح سالم وعاشقان طبیعت

برنامه این هفته روز دوشنبه تاریخ 99/4/9 اکیب 20 نفره بازدید

آبشارکرکر در مشکین شهر را داشته که به لطف خداوند متعال با

موفقیت انجام شد . چند عکس از طبیعت منطقه به نمایش گذاشته

میشود .

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


امتیاز : نتیجه : 5 امتیاز توسط 17 نفر مجموع امتیاز : 84

بازدید : 122
تاریخ : سه شنبه 10 تير 1399 زمان : 10:17 | نویسنده : کاظم بنی اسدیان | نظرات ()

با سلام : به کوهنوردان عزیز ودوستداران تفریح سالم وعاشقان طبیعت

برنامه این هفته روز دوشنبه تاریخ 99/4/2 اکیب 21 نفره کوهپیمایی

اطراف کوههای یاشیل میشو ( شانجان ) وهمچنین  ناهاراحسان به 

مناسبت درگذشت مادرکرامی همنوردعزیزمان رضا کاظمی  را داشته

که پس ازانجام کوهپیمای ناهاردرپناهگاه یاشیل میشو خوردیم .اینجانب

ازصاحبان احسان همچنین درتدارک ناهار ما را یاری نمودند. تشگر

می نمایم. چند عکس از طبیعت منطقه به نمایش گذاشته میشود .

 

 

 

 

 

 


امتیاز : نتیجه : 5 امتیاز توسط 16 نفر مجموع امتیاز : 79

بازدید : 122
تاریخ : چهارشنبه 04 تير 1399 زمان : 15:50 | نویسنده : کاظم بنی اسدیان | نظرات ()

سلام : به کوهنوردان عزیز ودوستداران تفریح سالم وعاشقان طبیعت

برنامه این هفته روز دوشنبه تاریخ 99/3/26 اکیب 19 نفره صعود قله

پیر سقا در روستای شابولاغی ( نصرت آبادرا داشته که به لطف خداوند 

متعال با موفقیت انجام شد . 

چند عکس از طبیعت منطقه به نمایش گذاشته میشود .

 

 

 

 

 


امتیاز : نتیجه : 5 امتیاز توسط 19 نفر مجموع امتیاز : 94

بازدید : 148
تاریخ : چهارشنبه 28 خرداد 1399 زمان : 8:43 | نویسنده : کاظم بنی اسدیان | نظرات ()

 سلام : به کوهنوردان عزیز ودوستداران تفریح سالم وعاشقان طبیعت

برنامه این هفته روز دوشنبه تاریخ 99/3/19 اکیب 20 نفره دره نوری

آیی درسی در روستای پیغام ( کلیبررا داشته که به لطف خداوند 

متعال با موفقیت انجام شد . 

چند عکس از طبیعت منطقه به نمایش گذاشته میشود .

 

 

 

 

 


امتیاز : نتیجه : 5 امتیاز توسط 24 نفر مجموع امتیاز : 117

بازدید : 272
تاریخ : سه شنبه 20 خرداد 1399 زمان : 8:14 | نویسنده : کاظم بنی اسدیان | نظرات ()

با سلام :  به کوهنوردان عزیز ودوستداران تفریح سالم وعاشقان طبیعت

 برنامه این هفته روز دوشنبه تاریخ 99/3/12 با اکیب 20 نفره کوهپیمای

جنگلهای ارسباران ( قاضی بولاغی) ازمسیرآستمال (امامزاده سید جبرئیل

 را داشته که به لطف خداوند متعال با موفقیت انجام شد. چند عکس زیبا از

طبیعت منطقه به نمایش گذاشته می شود.

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 


امتیاز : نتیجه : 4 امتیاز توسط 27 نفر مجموع امتیاز : 127

بازدید : 190
تاریخ : سه شنبه 13 خرداد 1399 زمان : 6:21 | نویسنده : کاظم بنی اسدیان | نظرات ()

 سلام : به کوهنوردان عزیز ودوستداران تفریح سالم وعاشقان طبیعت

برنامه این هفته روز جمعه تاریخ 99/3/9 اکیب 17 نفره صعود قله

شانجان در روستای شا نجان ( شبیستررا داشته که به لطف خداوند 

متعال با موفقیت انجام شد . 

چند عکس از طبیعت منطقه به نمایش گذاشته میشود .

 

 

 

 

 

 

 

 


امتیاز : نتیجه : 5 امتیاز توسط 17 نفر مجموع امتیاز : 84

بازدید : 158
تاریخ : جمعه 09 خرداد 1399 زمان : 21:18 | نویسنده : کاظم بنی اسدیان | نظرات ()

با سلام : به کوهنوردان عزیز ودوستداران تفریح سالم وعاشقان طبیعت

برنامه این هفته روز دوشنبه تاریخ 99/3/5 اکیب 21 نفره کوهپیمایی

ذئیل درسی در روستای شا نجان  شبیستررا داشته که به لطف خداوند 

متعال با موفقیت انجام شد . 

چند عکس از طبیعت منطقه به نمایش گذاشته میشود .

 

 

 

 

 


امتیاز : نتیجه : 5 امتیاز توسط 24 نفر مجموع امتیاز : 116

بازدید : 152
تاریخ : سه شنبه 06 خرداد 1399 زمان : 9:23 | نویسنده : کاظم بنی اسدیان | نظرات ()

 

http://up.sahand-k.ir/view/2217480/%D8%B9%DA%A9%D8%B3-%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%B1%DA%A9-%D8%B9%DB%8C%D8%AF-%D8%B3%D8%B9%DB%8C%D8%AF-%D9%81%D8%B7%D8%B1-10.gif

 خداحافظ ای محفل وصف یار

خدا حافظ ای ماه پروردگار

خدا حافظ ای سربه سر شور وشوق

خدا حافظ ای لحظه های وصال

باسلام وتبریک عید سعید فطر:آروزی استجابت نیایش های خالصانه و

مهرقبولی دعاهای شبانه واجر طاعت واطاعت وتهذیب نفس این عید 

مذهبی به تمامی کوهنوردان عزیز ودوستداران تفریح سالم وعاشقان 

طبیعت وتک تک اعضای دوستداران تفریحی طبیعت سالم سیمرغ سهند 

وهمچنین خانواده محترم شان تبریک می گویم  ...

( همیشه اوجالادا )


امتیاز : نتیجه : 5 امتیاز توسط 23 نفر مجموع امتیاز : 109

بازدید : 146
تاریخ : شنبه 03 خرداد 1399 زمان : 7:56 | نویسنده : کاظم بنی اسدیان | نظرات ()

با سلام :  به کوهنوردان عزیز ودوستداران تفریح سالم وعاشقان طبیعت       

برنامه این هفته روز دوشنبه تاریخ 97/11/07  با اکیب 20 نفره بازدید از  

آسیاب خرابه واقع در30 کیلومتری جلفا وهمچنین دره نوردی مسیر آسیاب  

خرابه رابه جاده اصلی جلفا به سیه رود راداشته که به لطف خداوند متعال با

موفقیت انجام شد . و برای اقامه نماز به پارک شهر جنب بازار روس آمدیم .

چند عکس ازطبیعت منطقه به نمایش گذاشته میشود.

http://up.sahand-k.ir/view/3068450/2%20%20%20%D8%A7%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%A8%20%D8%AE%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D9%87%20%20%2098.11.7.jpg

 

http://up.sahand-k.ir/view/3068452/4%20%20%20%D8%A7%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%A8%20%D8%AE%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D9%87%20%20%2098.11.7.jpg

 

http://up.sahand-k.ir/view/3068449/1%20%20%20%D8%A7%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%A8%20%D8%AE%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D9%87%20%20%2098.11.7.jpg

 

http://up.sahand-k.ir/view/3068451/3%20%20%20%D8%A7%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%A8%20%D8%AE%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D9%87%20%20%2098.11.7.jpg

 

http://up.sahand-k.ir/view/3068453/5%20%20%20%D8%A7%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%A8%20%D8%AE%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D9%87%20%20%2098.11.7.jpg


امتیاز : نتیجه : 5 امتیاز توسط 18 نفر مجموع امتیاز : 84

بازدید : 150
تاریخ : سه شنبه 08 بهمن 1398 زمان : 21:55 | نویسنده : کاظم بنی اسدیان | نظرات ()

با سلام :  به کوهنوردان عزیز ودوستداران تفریح سالم وعاشقان طبیعت       

برنامه این هفته روز دوشنبه  تاریخ  98/10/30  با اکیب 17 نفره کوهپیمایی از

مسیر پل ورنیار به قله دند ارتفاع حدود 2378 متر بوده که به لطف خداوند متعال

با موفقیت انجام شد. وهمچنین صرف ناهار واقامه نماز در مسجد روستای ورنیار

انجام گرفت سپس از همکی به استخر سونا پیام  آمدیم چند عکس ازطبیعت منطقه 

به نمایش گذاشته میشود..

http://up.sahand-k.ir/view/3063882/%D8%AF%D9%86%D8%AF%20%20%2098.10.308.jpg

 

http://up.sahand-k.ir/view/3063874/%D8%AF%D9%86%D8%AF%20%20%2098.10.300.jpg

 

http://up.sahand-k.ir/view/3063875/%D8%AF%D9%86%D8%AF%20%20%2098.10.301.jpg

 

http://up.sahand-k.ir/view/3063876/%D8%AF%D9%86%D8%AF%20%20%2098.10.302.jpg

 

http://up.sahand-k.ir/view/3063878/%D8%AF%D9%86%D8%AF%20%20%2098.10.304.jpg

 

http://up.sahand-k.ir/view/3063879/%D8%AF%D9%86%D8%AF%20%20%2098.10.305.jpg

 

http://up.sahand-k.ir/view/3063880/%D8%AF%D9%86%D8%AF%20%20%2098.10.306.jpg

 

http://up.sahand-k.ir/view/3063881/%D8%AF%D9%86%D8%AF%20%20%2098.10.307.jpg

 

http://up.sahand-k.ir/view/3063883/%D8%AF%D9%86%D8%AF%20%20%2098.10.309.jpg


امتیاز : نتیجه : 5 امتیاز توسط 14 نفر مجموع امتیاز : 62

بازدید : 166
تاریخ : سه شنبه 01 بهمن 1398 زمان : 7:10 | نویسنده : کاظم بنی اسدیان | نظرات ()

 با سلام : به کوهنوردان عزیز ودوستداران تفریح سالم وعاشقان طبیعت

برنامه این هفته روز دوشنبه تاریخ 98/10/2 اکیب 20 نفره کوهپیمای

اطراف روستای زاویه  تابع  شهرستان هادیشهر را داشته که به لطف خداوند

متعال با موفقیت انجام شد.  چندعکس از طبیعت منطقه به نمایش گذاشته 

میشود.

http://up.sahand-k.ir/view/3043948/98.10.2%20%20%201%20%20%20%D8%B2%D8%A7%D9%88%DB%8C%D9%87.jpg

 

http://up.sahand-k.ir/view/3043949/98.10.2%20%20%202%20%20%20%D8%B2%D8%A7%D9%88%DB%8C%D9%87.jpg

 

http://up.sahand-k.ir/view/3043950/98.10.2%20%20%203%20%20%20%D8%B2%D8%A7%D9%88%DB%8C%D9%87.jpg

 

http://up.sahand-k.ir/view/3043951/98.10.2%20%20%204%20%20%20%D8%B2%D8%A7%D9%88%DB%8C%D9%87.jpg

 

http://up.sahand-k.ir/view/3043947/98.10.2%20%20%200%20%20%20%D8%B2%D8%A7%D9%88%DB%8C%D9%87.jpg

 


امتیاز : نتیجه : 5 امتیاز توسط 10 نفر مجموع امتیاز : 46

بازدید : 170
تاریخ : سه شنبه 03 دي 1398 زمان : 15:54 | نویسنده : کاظم بنی اسدیان | نظرات ()

 با سلام : به کوهنوردان عزیز ودوستداران تفریح سالم وعاشقان طبیعت

برنامه این هفته روز دوشنبه تاریخ 98/9/25 اکیب 16 نفره کوهپیمای اطراف

کوه عریان داغی دراطرف روستای چراغیل  تابع  شهرستان آذر شهر را داشته که به

لطف خداوند متعال با موفقیت انجام شد.  چندعکس از طبیعت منطقه به نمایش گذاشته 

میشود.

http://up.sahand-k.ir/view/3041649/98.9.25%20%20%201%20%20%20%D8%B9%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%86.jpg

 

http://up.sahand-k.ir/view/3041771/98.9.25%20%20%203%20%20%20%D8%B9%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%86.jpg

 

http://up.sahand-k.ir/view/3041772/98.9.25%20%20%204%20%20%20%D8%B9%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%86.jpg

 

http://up.sahand-k.ir/view/3041648/98.9.25%20%20%200%20%20%20%D8%B9%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%86.jpg

 

http://up.sahand-k.ir/view/3041770/98.9.25%20%20%202%20%20%20%D8%B9%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%86.jpg

 

http://up.sahand-k.ir/view/3041773/98.9.25%20%205%20%20%20%D8%B9%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%86.jpg

 

http://up.sahand-k.ir/view/3041774/98.9.25%20%20%206%20%20%20%D8%B9%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%86.jpg


امتیاز : نتیجه : 5 امتیاز توسط 8 نفر مجموع امتیاز : 34

بازدید : 137
تاریخ : شنبه 30 آذر 1398 زمان : 10:13 | نویسنده : کاظم بنی اسدیان | نظرات ()

با سلام : به کوهنوردان عزیز ودوستداران تفریح سالم وعاشقان طبیعت

برنامه این هفته روز دوشنبه تاریخ 97/9/18 اکیب 20 نفره بازدید

آبشارهای تیل در روستای تیل را داشته که به لطف خداوند متعال باموفقیت

انجام شد . چند عکس از طبیعت منطقه به نمایش گذاشته میشود .

http://up.sahand-k.ir/view/3034156/%D8%A2%D8%A8%D8%B4%D8%A7%D8%B1%20%D8%AA%DB%8C%D9%84%20%200%20%20%2098.9.18.jpg

 

http://up.sahand-k.ir/view/3034157/%D8%A2%D8%A8%D8%B4%D8%A7%D8%B1%20%D8%AA%DB%8C%D9%84%20%201%20%20%2098.9.18.jpg

 

http://up.sahand-k.ir/view/3034328/%D8%A2%D8%A8%D8%B4%D8%A7%D8%B1%20%D8%AA%DB%8C%D9%84%20%202%20%20%2098.9.18.jpg

 

http://up.sahand-k.ir/view/3034158/%D8%A2%D8%A8%D8%B4%D8%A7%D8%B1%20%D8%AA%DB%8C%D9%84%20%203%20%20%2098.9.18.jpg

 

http://up.sahand-k.ir/view/3034159/%D8%A2%D8%A8%D8%B4%D8%A7%D8%B1%20%D8%AA%DB%8C%D9%84%20%204%20%20%2098.9.18.jpg

 

http://up.sahand-k.ir/view/2730147/%D8%A2%D8%A8%D8%B4%D8%A7%D8%B1%20%D8%AA%DB%8C%D9%84%2097.9.26-6.jpg

 

http://up.sahand-k.ir/view/3034160/%D8%A2%D8%A8%D8%B4%D8%A7%D8%B1%20%D8%AA%DB%8C%D9%84%20%205%20%20%2098.9.18.jpg

 

http://up.sahand-k.ir/view/3034161/%D8%A2%D8%A8%D8%B4%D8%A7%D8%B1%20%D8%AA%DB%8C%D9%84%20%206%20%20%2098.9.18.jpg

 

http://up.sahand-k.ir/view/3034162/%D8%A2%D8%A8%D8%B4%D8%A7%D8%B1%20%D8%AA%DB%8C%D9%84%20%207%20%20%2098.9.18.jpg

 

http://up.sahand-k.ir/view/3034163/%D8%A2%D8%A8%D8%B4%D8%A7%D8%B1%20%D8%AA%DB%8C%D9%84%20%208%20%20%2098.9.18.jpg

 

http://up.sahand-k.ir/view/2733571/%D8%A2%D8%A8%D8%B4%D8%A7%D8%B1%20%D8%AA%DB%8C%D9%84%2097.9.26-a12.jpg

 

http://up.sahand-k.ir/view/3034164/%D8%A2%D8%A8%D8%B4%D8%A7%D8%B1%20%D8%AA%DB%8C%D9%84%20%209%20%20%2098.9.18.jpg


امتیاز : نتیجه : 5 امتیاز توسط 9 نفر مجموع امتیاز : 38

بازدید : 122
تاریخ : دوشنبه 18 آذر 1398 زمان : 19:40 | نویسنده : کاظم بنی اسدیان | نظرات ()

با سلام :  به کوهنوردان عزیز ودوستداران تفریح سالم وعاشقان طبیعت       

برنامه این هفته روز دو شنبه تاریخ98/9/11 اکیب 17 نفره دره نوردی مسیر

آبشار کوراوان وهمچنین ارتفاعات منطقه روستای کوراوان واقع در شهرستان 

هریس را داشته که به لطف به خداوند متعال با موفقیعت انجام شد. چند عکس 

زیبا از طبیعت منطقه به نمایش گذاشته میشود.

http://up.sahand-k.ir/view/3025990/%D8%A2%D8%A8%D8%B4%D8%A7%D8%B1%20%DA%A9%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%88%D8%A7%D9%86%203%20%2098.9.11.jpg

 

http://up.sahand-k.ir/view/3025993/%D8%A2%D8%A8%D8%B4%D8%A7%D8%B1%20%DA%A9%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%88%D8%A7%D9%86%204%20%2098.9.11.jpg

 

http://up.sahand-k.ir/view/3025991/%D8%A2%D8%A8%D8%B4%D8%A7%D8%B1%20%DA%A9%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%88%D8%A7%D9%86%202%20%2098.9.11.jpg

 

http://up.sahand-k.ir/view/3025994/%D8%A2%D8%A8%D8%B4%D8%A7%D8%B1%20%DA%A9%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%88%D8%A7%D9%86%205%20%2098.9.11.jpg

 

 http://up.sahand-k.ir/view/3025995/%D8%A2%D8%A8%D8%B4%D8%A7%D8%B1%20%DA%A9%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%88%D8%A7%D9%86%206%20%2098.9.11.jpg

 

http://up.sahand-k.ir/view/3025996/%D8%A2%D8%A8%D8%B4%D8%A7%D8%B1%20%DA%A9%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%88%D8%A7%D9%86%207%20%2098.9.11.jpg

 

http://up.sahand-k.ir/view/3025992/%D8%A2%D8%A8%D8%B4%D8%A7%D8%B1%20%DA%A9%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%88%D8%A7%D9%86%201%20%2098.9.11.jpg

 


امتیاز : نتیجه : 5 امتیاز توسط 6 نفر مجموع امتیاز : 29

بازدید : 145
تاریخ : سه شنبه 12 آذر 1398 زمان : 8:25 | نویسنده : کاظم بنی اسدیان | نظرات ()

با سلام : به کوهنوردان عزیز ودوستداران تفریح سالم وعاشقان طبیعت

برنامه این هفته روز دوشنبه تاریخ 98/9/4 اکیب 16 نفره کوههای

کیامکی صعود قله قلنج (قلیش داغی) که به ارتفاع حدود 3201 متر از  

سطح دریا واقع در روستای قشلاق درشهرستان هادیشهر را داشته که به

لطف خداوند متعال با موفقیت انجام شد . چند عکس از  طبیعت منطقه  به

نمایش گذاشته میشود.

http://up.sahand-k.ir/view/3019721/%D9%82%D9%84%D9%86%D8%AC%20%D8%AF%D8%A7%D8%BA%DB%8C%200%20%2098.9.4.jpg

 

http://up.sahand-k.ir/view/3019903/%D9%82%D9%84%D9%86%D8%AC%20%D8%AF%D8%A7%D8%BA%DB%8C%208%20%2098.9.4.jpg

 

http://up.sahand-k.ir/view/3019821/%D9%82%D9%84%D9%86%D8%AC%20%D8%AF%D8%A7%D8%BA%DB%8C%206%20%2098.9.4.jpg

 

http://up.sahand-k.ir/view/3022299/%D9%82%D9%84%D9%86%D8%AC%20%D8%AF%D8%A7%D8%BA%DB%8C%205%20%2098.9.4.jpg

 

http://up.sahand-k.ir/view/3019591/%D9%82%D9%84%D9%86%D8%AC%20%D8%AF%D8%A7%D8%BA%DB%8C%201%20%2098.9.4.jpg

 

http://up.sahand-k.ir/view/3019592/%D9%82%D9%84%D9%86%D8%AC%20%D8%AF%D8%A7%D8%BA%DB%8C%202%20%2098.9.4.jpg

 

http://up.sahand-k.ir/view/3019593/%D9%82%D9%84%D9%86%D8%AC%20%D8%AF%D8%A7%D8%BA%DB%8C%203%20%2098.9.4.jpg

 

http://up.sahand-k.ir/view/3019594/%D9%82%D9%84%D9%86%D8%AC%20%D8%AF%D8%A7%D8%BA%DB%8C%204%20%2098.9.4.jpg


امتیاز : نتیجه : 5 امتیاز توسط 15 نفر مجموع امتیاز : 64

بازدید : 452
تاریخ : سه شنبه 05 آذر 1398 زمان : 8:39 | نویسنده : کاظم بنی اسدیان | نظرات ()

با سلام : به کوهنوردان عزیز ودوستداران تفریح سالم وعاشقان طبیعت

برنامه این هفته روز دوشنبه تاریخ 98/8/27 اکیب  20  نفره کوهپیمایی اطراف

 کوههای جزیره اسلامی  روستای تیمورلووهمچنین  ناهاراحسان به مناسبت در

گذشت پدرکرامی همنورد عزیزمان رفیع سیدی را داشته که پس ازانجام کوهپیمای

دو ساعته ناهاردرسرچشمه خوردیم اینجانب از صاحب احسان همچنین در تدارک

 ناهار ما را یاری نمودند.تشگر می نمایم چند عکس از طبیعت منطقه به نمایش

 گذاشته میشود .

http://up.sahand-k.ir/view/3018656/%D8%AA%DB%8C%D9%85%D9%88%D8%B1%20%D9%84%D9%88%201%20%2098.82.7.jpg

 

http://up.sahand-k.ir/view/3018657/%D8%AA%DB%8C%D9%85%D9%88%D8%B1%20%D9%84%D9%88%202%20%2098.82.7.jpg

 

http://up.sahand-k.ir/view/3018658/%D8%AA%DB%8C%D9%85%D9%88%D8%B1%20%D9%84%D9%88%203%20%2098.82.7.jpg

 


امتیاز : نتیجه : 5 امتیاز توسط 5 نفر مجموع امتیاز : 24

بازدید : 122
تاریخ : یکشنبه 03 آذر 1398 زمان : 0:12 | نویسنده : کاظم بنی اسدیان | نظرات ()

با سلام :  به کوهنوردان عزیز ودوستداران تفریح سالم وعاشقان طبیعت       

برنامه این هفته روز دو شنبه تاریخ98/8/6 اکیب 21 نفره دره نوردی مسیر

آبشار قباد لو  درمنطقه کاروانسرای شاه عباسی واقع در 12 کیلومتری کلیبر

را داشته که به لطف به خداوند متعال با موفقیعت انجام شد. چند عکس زیبا 

از طبیعت منطقه به نمایش گذاشته میشود...

http://up.sahand-k.ir/view/2980197/9%2098.8.6%D9%82%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D9%84%D9%88.jpg

 

http://up.sahand-k.ir/view/2979848/0%20%2098.8.6%D9%82%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D9%84%D9%88.jpg

 

http://up.sahand-k.ir/view/2981395/10%2098.8.6%D9%82%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D9%84%D9%88.jpg

 

http://up.sahand-k.ir/view/2980083/6%20%2098.8.6%D9%82%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D9%84%D9%88.jpg

 

http://up.sahand-k.ir/view/2981394/8%2098.8.6%D9%82%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D9%84%D9%88.jpg

 

http://up.sahand-k.ir/view/2980070/2%20%2098.8.6%D9%82%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D9%84%D9%88.jpg

 

http://up.sahand-k.ir/view/2979850/3%20%2098.8.6%D9%82%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D9%84%D9%88.jpg

 

http://up.sahand-k.ir/view/2980071/4%20%2098.8.6%D9%82%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D9%84%D9%88.jpg

 

http://up.sahand-k.ir/view/2980072/5%20%2098.8.6%D9%82%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D9%84%D9%88.jpg


امتیاز : نتیجه : 5 امتیاز توسط 8 نفر مجموع امتیاز : 34

بازدید : 447
تاریخ : سه شنبه 07 آبان 1398 زمان : 11:14 | نویسنده : کاظم بنی اسدیان | نظرات ()

با سلام :  به کوهنوردان عزیز ودوستداران تفریح سالم وعاشقان طبیعت       

برنامه این هفته روز دو شنبه تاریخ98/7/22 اکیب 21 نفره جنگل پیمای

و دره نوردی مسیر آبشار های کزلین مشه  در روستای کوه کنار منطقه

مشگین شهر را داشته که به لطف به خداوند متعال با موفقیعت انجام شد.

چند عکس زیبا از طبیعت منطقه به نمایش گذاشته میشود... 


http://up.sahand-k.ir/view/2969552/%DA%A9%D8%B2%D9%84%DB%8C%D9%86%20%D9%85%D8%B4%D9%87%20%200%2098.7.22.jpg

 

http://up.sahand-k.ir/view/2969553/%DA%A9%D8%B2%D9%84%DB%8C%D9%86%20%D9%85%D8%B4%D9%87%20%202%20%2098.7.22.jpg

 

http://up.sahand-k.ir/view/2969560/%DA%A9%D8%B2%D9%84%DB%8C%D9%86%20%D9%85%D8%B4%D9%87%20%209%20%2098.7.22.jpg

 

http://up.sahand-k.ir/view/2969600/%DA%A9%D8%B2%D9%84%DB%8C%D9%86%20%D9%85%D8%B4%D9%87%20%2010%20%2098.7.22.jpg

 

http://up.sahand-k.ir/view/2969554/%DA%A9%D8%B2%D9%84%DB%8C%D9%86%20%D9%85%D8%B4%D9%87%20%203%20%2098.7.22.jpg

 

http://up.sahand-k.ir/view/2969558/%DA%A9%D8%B2%D9%84%DB%8C%D9%86%20%D9%85%D8%B4%D9%87%20%207%20%2098.7.22.jpg

 

http://up.sahand-k.ir/view/2969555/%DA%A9%D8%B2%D9%84%DB%8C%D9%86%20%D9%85%D8%B4%D9%87%20%204%20%2098.7.22.jpg

 

http://up.sahand-k.ir/view/2969559/%DA%A9%D8%B2%D9%84%DB%8C%D9%86%20%D9%85%D8%B4%D9%87%20%208%20%2098.7.22.jpg

 

http://up.sahand-k.ir/view/2969556/%DA%A9%D8%B2%D9%84%DB%8C%D9%86%20%D9%85%D8%B4%D9%87%20%205%20%2098.7.22.jpg

 

http://up.sahand-k.ir/view/2969557/%DA%A9%D8%B2%D9%84%DB%8C%D9%86%20%D9%85%D8%B4%D9%87%20%206%20%2098.7.22.jpg

 


امتیاز : نتیجه : 5 امتیاز توسط 9 نفر مجموع امتیاز : 37

بازدید : 133
تاریخ : سه شنبه 23 مهر 1398 زمان : 16:33 | نویسنده : کاظم بنی اسدیان | نظرات ()

با سلام : به کوهنوردان عزیز ودوستداران تفریح سالم وعاشقان طبیعت

برنامه این هفته روز دوشنبه تاریخ 98/7/1 اکیب 19 نفره کوههای

کیامکی صعود قله کمکی داغی که به ارتفاع حدود 3347 متر از سطح 

دریا واقع در روستای داران درشهرستان هادیشهر را داشته که به لطف

خداوند متعال باموفقیت انجام شد . چند عکس از طبیعت منطقه به نمایش

گذاشته میشود..

http://up.sahand-k.ir/view/2954818/%DA%A9%D9%85%DA%A9%DB%8C%20%D8%AF%D8%A7%D8%BA%DB%8C%20%20%201%20%2098.7.1.jpg

 

http://up.sahand-k.ir/view/2954819/%DA%A9%D9%85%DA%A9%DB%8C%20%D8%AF%D8%A7%D8%BA%DB%8C%20%20%202%20%2098.7.1.jpg

 

http://up.sahand-k.ir/view/2954820/%DA%A9%D9%85%DA%A9%DB%8C%20%D8%AF%D8%A7%D8%BA%DB%8C%20%20%203%20%2098.7.1.jpg

 

http://up.sahand-k.ir/view/2954821/%DA%A9%D9%85%DA%A9%DB%8C%20%D8%AF%D8%A7%D8%BA%DB%8C%20%20%204%20%2098.7.1.jpg

 

http://up.sahand-k.ir/view/2954822/%DA%A9%D9%85%DA%A9%DB%8C%20%D8%AF%D8%A7%D8%BA%DB%8C%20%20%205%20%2098.7.1.jpg

 


امتیاز : نتیجه : 5 امتیاز توسط 13 نفر مجموع امتیاز : 52

بازدید : 151
تاریخ : سه شنبه 02 مهر 1398 زمان : 8:36 | نویسنده : کاظم بنی اسدیان | نظرات ()

با سلام :  به کوهنوردان عزیز ودوستداران تفریح سالم وعاشقان طبیعت       

برنامه این هفته روز دو شنبه تاریخ98/6/11 اکیب 20 نفره دره نوردی مسیر

آبشار دارانداش  در روستای دارانداش واقع درشهرستان  زنوز را داشته که به

لطف به خداوند متعال با موفقیعت انجام شد. چند عکس زیبا از طبیعت منطقه

به نمایش گذاشته میشود...

http://up.sahand-k.ir/view/2931820/%D8%A7%D8%A8%D8%B4%D8%A7%D8%B1%20%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B4%20%20%201%20%20%2098.6.11.jpg

 

http://up.sahand-k.ir/view/2931821/%D8%A7%D8%A8%D8%B4%D8%A7%D8%B1%20%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B4%20%20%202%20%20%2098.6.11.jpg

 

http://up.sahand-k.ir/view/2931822/%D8%A7%D8%A8%D8%B4%D8%A7%D8%B1%20%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B4%20%20%203%20%20%2098.6.11.jpg

 

http://up.sahand-k.ir/view/2931823/%D8%A7%D8%A8%D8%B4%D8%A7%D8%B1%20%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B4%20%20%204%20%20%2098.6.11.jpg

 

http://up.sahand-k.ir/view/2931824/%D8%A7%D8%A8%D8%B4%D8%A7%D8%B1%20%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B4%20%20%205%20%20%2098.6.11.jpg

 

http://up.sahand-k.ir/view/2931825/%D8%A7%D8%A8%D8%B4%D8%A7%D8%B1%20%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B4%20%20%206%20%20%2098.6.11.jpg

 

http://up.sahand-k.ir/view/2931826/%D8%A7%D8%A8%D8%B4%D8%A7%D8%B1%20%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B4%20%20%207%20%20%2098.6.11.jpg

 

http://up.sahand-k.ir/view/2934498/%D8%A7%D8%A8%D8%B4%D8%A7%D8%B1%20%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B4%20%20%208%20%20%2098.6.11.jpg

 

http://up.sahand-k.ir/view/2934499/%D8%A7%D8%A8%D8%B4%D8%A7%D8%B1%20%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B4%20%20%209%20%20%2098.6.11.jpg

 

http://up.sahand-k.ir/view/2934693/%D8%A7%D8%A8%D8%B4%D8%A7%D8%B1%20%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B4%20%20%2011%20%20%2098.6.1.jpg

 

http://up.sahand-k.ir/view/2934505/%D8%A7%D8%A8%D8%B4%D8%A7%D8%B1%20%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B4%20%20%2010%20%20%2098.6.11.jpg


امتیاز : نتیجه : 5 امتیاز توسط 17 نفر مجموع امتیاز : 70

بازدید : 240
تاریخ : سه شنبه 12 شهريور 1398 زمان : 13:45 | نویسنده : کاظم بنی اسدیان | نظرات ()

با سلام :  به کوهنوردان عزیز ودوستداران تفریح سالم وعاشقان طبیعت       

برنامه این هفته روز دوشنبه  تاریخ 22 - 98/5/21 با اکیب 23 نفره صعود

قله سبلان به ارتفاع حدود 4811 متراز مسیرعمومی به مناسبت عید قربان

را داشته که به لطف خداوند متعال با موفقیت انجام شد.چند عکس ازطبیعت

منطقه به نمایش گذاشته میشود.

http://up.sahand-k.ir/view/2902013/IMG_1101.jpg

 

http://up.sahand-k.ir/view/2906683/%D8%B3%D8%A8%D9%84%D8%A7%D9%86%20%200%20%2098.5.21.jpg

 

http://up.sahand-k.ir/view/2906336/%D8%B3%D8%A8%D9%84%D8%A7%D9%86%20%201%20%2098.5.21.jpg

 شیروان درسی

http://up.sahand-k.ir/view/2905477/%D8%B3%D8%A8%D9%84%D8%A7%D9%86%20%20%205%20%20%2098.5.21.jpg

 

http://up.sahand-k.ir/view/2905476/%D8%B3%D8%A8%D9%84%D8%A7%D9%86%20%20%204%20%20%2098.5.21.jpg

 مهراب داشی

http://up.sahand-k.ir/view/2906337/%D8%B3%D8%A8%D9%84%D8%A7%D9%86%20%202%20%20%2098.5.21.jpg

 

http://up.sahand-k.ir/view/2906338/%D8%B3%D8%A8%D9%84%D8%A7%D9%86%20%203%20%20%2098.5.21.jpg

 

http://up.sahand-k.ir/view/2906648/%D8%B3%D8%A8%D9%84%D8%A7%D9%86%20%20%208%20%20%2098.5.21.jpg

 

http://up.sahand-k.ir/view/2906155/%D8%B3%D8%A8%D9%84%D8%A7%D9%86%20%206%20%20%2098.5.21.jpg

 

http://up.sahand-k.ir/view/2906156/%D8%B3%D8%A8%D9%84%D8%A7%D9%86%20%207%20%20%2098.5.21.jpg

 

http://up.sahand-k.ir/view/2906646/%D8%B3%D8%A8%D9%84%D8%A7%D9%86%20%2010%20%20%2098.5.21.jpg

 

http://up.sahand-k.ir/view/2906645/%D8%B3%D8%A8%D9%84%D8%A7%D9%86%20%209%20%20%2098.5.21.jpg


امتیاز : نتیجه : 5 امتیاز توسط 19 نفر مجموع امتیاز : 82

بازدید : 175
تاریخ : سه شنبه 22 مرداد 1398 زمان : 21:4 | نویسنده : کاظم بنی اسدیان | نظرات ()

با سلام :  به کوهنوردان عزیز ودوستداران تفریح سالم وعاشقان طبیعت       

برنامه این هفته روز دوشنبه تاریخ 98/5/14 با اکیب 19 نفره صعود قله بز قوش

به ارتفاع حدود 3307  متراز مسیر روستای  چیچکلو برگشت  اسب فروشان  را

 داشته که به لطف خداوند متعال با موفقیت انجام شد. چند عکس از طبیعت منطقه

 به نمایش گذاشته میشود.

http://up.sahand-k.ir/view/2898741/%D8%A8%D8%B2%20%D9%82%D9%88%D8%B4%20%201%20%20%2098.5.14.jpg

 

http://up.sahand-k.ir/view/2898742/%D8%A8%D8%B2%20%D9%82%D9%88%D8%B4%20%202%20%20%2098.5.14.jpg

 

http://up.sahand-k.ir/view/2898743/%D8%A8%D8%B2%20%D9%82%D9%88%D8%B4%20%203%20%20%2098.5.14.jpg

 

http://up.sahand-k.ir/view/2898744/%D8%A8%D8%B2%20%D9%82%D9%88%D8%B4%20%204%20%20%2098.5.14.jpg

 

http://up.sahand-k.ir/view/2898745/%D8%A8%D8%B2%20%D9%82%D9%88%D8%B4%20%205%20%20%2098.5.14.jpg

 

http://up.sahand-k.ir/view/2898746/%D8%A8%D8%B2%20%D9%82%D9%88%D8%B4%20%206%20%20%2098.5.14.jpg

 

http://up.sahand-k.ir/view/2899592/%D8%A8%D8%B2%20%D9%82%D9%88%D8%B4%20%208%20%20%2098.5.14.jpg


امتیاز : نتیجه : 5 امتیاز توسط 12 نفر مجموع امتیاز : 54

بازدید : 182
تاریخ : دوشنبه 14 مرداد 1398 زمان : 22:2 | نویسنده : کاظم بنی اسدیان | نظرات ()

با سلام : به کوهنوردان عزیز ودوستداران تفریح سالم وعاشقان طبیعت

برنامه این هفته روز دوشنبه تاریخ 98/4/31  اکیب 17 نفره صعود

قله های میشو  و  کوی زنگی  بین راه صوفیان مرند را داشته که  به لطف

خداوند با موفقیت انجام شد چند عکس از طبیعت منطقه به نمایش گذاشته

میشود.


http://up.sahand-k.ir/view/2886978/%D9%85%DB%8C%D8%B4%D9%88%20%D8%B2%D9%86%DA%AF%DB%8C%20%201%2098.4.31.jpg

 

http://up.sahand-k.ir/view/2886979/%D9%85%DB%8C%D8%B4%D9%88%20%D8%B2%D9%86%DA%AF%DB%8C%20%202%2098.4.31.jpg

 

http://up.sahand-k.ir/view/2886982/%D9%85%DB%8C%D8%B4%D9%88%20%D8%B2%D9%86%DA%AF%DB%8C%20%205%2098.4.31.jpg

 

http://up.sahand-k.ir/view/2886983/%D9%85%DB%8C%D8%B4%D9%88%20%D8%B2%D9%86%DA%AF%DB%8C%20%206%2098.4.31.jpg

 

http://up.sahand-k.ir/view/2886981/%D9%85%DB%8C%D8%B4%D9%88%20%D8%B2%D9%86%DA%AF%DB%8C%20%204%2098.4.31.jpg

 

http://up.sahand-k.ir/view/2886980/%D9%85%DB%8C%D8%B4%D9%88%20%D8%B2%D9%86%DA%AF%DB%8C%20%203%2098.4.31.jpg

 

http://up.sahand-k.ir/view/2887759/%D9%85%DB%8C%D8%B4%D9%88%20%D8%B2%D9%86%DA%AF%DB%8C%209%2098.4.31.jpg


امتیاز : نتیجه : 5 امتیاز توسط 15 نفر مجموع امتیاز : 66

بازدید : 168
تاریخ : دوشنبه 31 تير 1398 زمان : 22:42 | نویسنده : کاظم بنی اسدیان | نظرات ()

با سلام : به کوهنوردان عزیز و دوستداران تفریح سالم وعاشقان طبیعت

برنامه این هفته روز دوشنبه تاریخ 98/4/24  اکیب 20 نفره کوهپیمایی به مقصد

اوچ گوللر ازمسیر اسپرخون  را داشته که به لطف خداوند متعال با موفقیت انجام

شد چندعکس از طبیعت منطقه به نمایش گذاشته میشود...

http://up.sahand-k.ir/view/2883010/%D8%A7%D9%88%DA%86%20%DA%AF%D9%84%D9%84%D8%B1%20%201%20%20%20%2098.4.24.jpg

 

http://up.sahand-k.ir/view/2883011/%D8%A7%D9%88%DA%86%20%DA%AF%D9%84%D9%84%D8%B1%20%202%20%20%20%2098.4.24.jpg

 

http://up.sahand-k.ir/view/2883012/%D8%A7%D9%88%DA%86%20%DA%AF%D9%84%D9%84%D8%B1%20%203%20%20%20%2098.4.24.jpg


امتیاز : نتیجه : 5 امتیاز توسط 11 نفر مجموع امتیاز : 46

بازدید : 177
تاریخ : چهارشنبه 26 تير 1398 زمان : 18:24 | نویسنده : کاظم بنی اسدیان | نظرات ()

با سلام :  به کوهنوردان عزیز ودوستداران تفریح سالم وعاشقان طبیعت

برنامه این هفته روز دوشنبه تاریخ 98/4/17 با اکیب 21 نفره کوهپیمای

جنگلهای ارسباران ( قاضی بولاغی)  ازمسیر ( آستمال ) را داشته که به

لطف خداوند متعال باموفقیت انجام شد.

چند عکس زیبا ازطبیعت منطقه به نمایش گذاشته می شود.

http://up.sahand-k.ir/view/2874973/%D9%82%D8%A7%D8%B6%DB%8C%20%D8%A8%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%BA%DB%8C%2098.4.17%20%20%20%201.jpg

 

http://up.sahand-k.ir/view/1604805/2345.jpg

 

http://up.sahand-k.ir/view/2874974/%D9%82%D8%A7%D8%B6%DB%8C%20%D8%A8%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%BA%DB%8C%2098.4.17%20%20%202.jpg

 

http://up.sahand-k.ir/view/1604801/2341.jpg

 

http://up.sahand-k.ir/view/2874977/%D9%82%D8%A7%D8%B6%DB%8C%20%D8%A8%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%BA%DB%8C%2098.4.17%20%20%203.jpg

 

http://up.sahand-k.ir/view/1604803/2343.jpg

 

http://up.sahand-k.ir/view/2875922/%D9%82%D8%A7%D8%B6%DB%8C%20%D8%A8%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%BA%DB%8C%2098.4.17%20%20%204.jpg

 

http://up.sahand-k.ir/view/2875923/%D9%82%D8%A7%D8%B6%DB%8C%20%D8%A8%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%BA%DB%8C%2098.4.17%20%20%205.jpg

 

http://up.sahand-k.ir/view/2875924/%D9%82%D8%A7%D8%B6%DB%8C%20%D8%A8%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%BA%DB%8C%2098.4.17%20%20%206.jpg

 

http://up.sahand-k.ir/view/2875930/%D9%82%D8%A7%D8%B6%DB%8C%20%D8%A8%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%BA%DB%8C%2098.4.17%20%20%207.jpg

 


امتیاز : نتیجه : 5 امتیاز توسط 14 نفر مجموع امتیاز : 56

بازدید : 190
تاریخ : دوشنبه 17 تير 1398 زمان : 23:18 | نویسنده : کاظم بنی اسدیان | نظرات ()

با سلام : به کوهنوردان عزیز ودوستداران تفریح سالم وعاشقان طبیعت

برنامه این هفته روز دوشنبه تاریخ 98/4/10 اکیب 22 نفره کوهپیمایی اطراف

کوههای روستای شانجان ( قولا قلی داش به ارتفاع 2600 ازسطح دریا ) وهمچنین  

ناهار احسان به مناسبت اولین سالکرد همنورد عزیزمان حاجی آقا سیفی داشته که 

پس ازانجام کوهپیمای ناهار در پناگاه یاشیل میشو خوردیم .

اینجانب ازصاحب احسان وهمچنین همنوردان که در تدارک ناهار ما را یاری نمودند.

تشگرمی نمایم .چند عکس از طبیعت منطقه به نمایش گذاشته میشود.

http://up.sahand-k.ir/view/2869877/%DB%8C%D8%A7%D8%B4%DB%8C%D9%84%20%D9%85%DB%8C%D8%B4%D9%88%20%20%2098.4.10%20%20%201.jpg

 

http://up.sahand-k.ir/view/2870143/%DB%8C%D8%A7%D8%B4%DB%8C%D9%84%20%D9%85%DB%8C%D8%B4%D9%88%20%20%2098.4.10%20%20%200.jpg

 

http://up.sahand-k.ir/view/2869880/%DB%8C%D8%A7%D8%B4%DB%8C%D9%84%20%D9%85%DB%8C%D8%B4%D9%88%20%20%2098.4.10%20%203.jpg

 

http://up.sahand-k.ir/view/2869879/%DB%8C%D8%A7%D8%B4%DB%8C%D9%84%20%D9%85%DB%8C%D8%B4%D9%88%20%20%2098.4.10%20%20%204.jpg

 

http://up.sahand-k.ir/view/2869882/%DB%8C%D8%A7%D8%B4%DB%8C%D9%84%20%D9%85%DB%8C%D8%B4%D9%88%20%20%2098.4.10%206.jpg

 

http://up.sahand-k.ir/view/2869883/%DB%8C%D8%A7%D8%B4%DB%8C%D9%84%20%D9%85%DB%8C%D8%B4%D9%88%20%20%2098.4.10%207.jpg

 

http://up.sahand-k.ir/view/2869884/%DB%8C%D8%A7%D8%B4%DB%8C%D9%84%20%D9%85%DB%8C%D8%B4%D9%88%20%20%2098.4.10%208.jpg

 

http://up.sahand-k.ir/view/2869881/%DB%8C%D8%A7%D8%B4%DB%8C%D9%84%20%D9%85%DB%8C%D8%B4%D9%88%20%20%2098.4.10%20%205.jpg

 

http://up.sahand-k.ir/view/2871000/%DB%8C%D8%A7%D8%B4%DB%8C%D9%84%20%D9%85%DB%8C%D8%B4%D9%88%20%20%2098.4.10%209.jpg

 

http://up.sahand-k.ir/view/2869886/%DB%8C%D8%A7%D8%B4%DB%8C%D9%84%20%D9%85%DB%8C%D8%B4%D9%88%20%20%2098.4.10%2010.jpg

 


امتیاز : نتیجه : 5 امتیاز توسط 11 نفر مجموع امتیاز : 47

بازدید : 218
تاریخ : دوشنبه 10 تير 1398 زمان : 22:17 | نویسنده : کاظم بنی اسدیان | نظرات ()

با سلام : به کوهنوردان عزیز ودوستداران تفریح سالم وعاشقان طبیعت

برنامه این هفته روز دوشنبه تاریخ 98/4/3 اکیب 17 نفره صعود قله کمال 

حدود 3711 متر از سطح دریا واقع در روستای ثمرخوان پنجاه کیلومتری تبریز را 

داشته که به لطف خداوند متعال با موفقیت انجام شد.چند عکس از طبیعت منطقه به 

نمایش گذاشته میشود..

http://up.sahand-k.ir/view/2865426/%DA%A9%D9%85%D8%A7%D9%84%202%20%2098.4.3.jpg

 

http://up.sahand-k.ir/view/2865427/%DA%A9%D9%85%D8%A7%D9%84%203%20%20%2098.4.3.jpg

 

http://up.sahand-k.ir/view/2865429/%DA%A9%D9%85%D8%A7%D9%845%20%2098.4.3.jpg

 

http://up.sahand-k.ir/view/2865431/%DA%A9%D9%85%D8%A7%D9%84%207%20%20%2098.4.3.jpg

 

http://up.sahand-k.ir/view/2865425/%DA%A9%D9%85%D8%A7%D9%84%201%20%2098.4.3.jpg

 

http://up.sahand-k.ir/view/2865428/%DA%A9%D9%85%D8%A7%D9%84%204%20%20%2098.4.3.jpg

 

http://up.sahand-k.ir/view/2865454/%DA%A9%D9%85%D8%A7%D9%849%20%2098.4.3.jpg

 

http://up.sahand-k.ir/view/2865430/%DA%A9%D9%85%D8%A7%D9%846%20%2098.4.3.jpg

 

http://up.sahand-k.ir/view/2865455/%DA%A9%D9%85%D8%A7%D9%8410%20%2098.4.3.jpg

 

http://up.sahand-k.ir/view/2865432/%DA%A9%D9%85%D8%A7%D9%848%20%2098.4.3.jpg

 

http://up.sahand-k.ir/view/2865456/%DA%A9%D9%85%D8%A7%D9%8411%20%2098.4.3.jpg


امتیاز : نتیجه : 5 امتیاز توسط 17 نفر مجموع امتیاز : 71

بازدید : 164
تاریخ : سه شنبه 04 تير 1398 زمان : 6:2 | نویسنده : کاظم بنی اسدیان | نظرات ()

با سلام : به کوهنوردان عزیز ودوستداران تفریح سالم وعاشقان طبیعت

برنامه این هفته روز دوشنبه تاریخ 28 - 98/3/27 اکیب 21 نفره صعود قله اورین 

حدود 3702 متر از سطح دریا واقع در روستای اورین درشهرستان خوی را داشته

که به لطف خداوند متعال با موفقیت انجام شد.چند عکس از طبیعت منطقه به نمایش

گذاشته میشود..

http://up.sahand-k.ir/view/2861770/%D8%A7%D9%88%D8%B1%DB%8C%D9%86%20%20%205%20%20%2098.3.28.jpg

 

http://up.sahand-k.ir/view/2861779/%D8%A7%D9%88%D8%B1%DB%8C%D9%86%20%201%20%20%2098.3.28.jpg

 

http://up.sahand-k.ir/view/2861767/%D8%A7%D9%88%D8%B1%DB%8C%D9%86%20%20%200%20%20%2098.3.28.jpg

 

http://up.sahand-k.ir/view/2861768/%D8%A7%D9%88%D8%B1%DB%8C%D9%86%20%20%202%20%20%2098.3.28.jpg

 

http://up.sahand-k.ir/view/2861773/%D8%A7%D9%88%D8%B1%DB%8C%D9%86%20%20%208%20%2098.3.28.jpg

 

http://up.sahand-k.ir/view/2861839/%D8%A7%D9%88%D8%B1%DB%8C%D9%86%20%2014%2098.3.28.jpg

 

http://up.sahand-k.ir/view/2861775/%D8%A7%D9%88%D8%B1%DB%8C%D9%86%20%20%2010%20%2098.3.28.jpg

 

http://up.sahand-k.ir/view/2861776/%D8%A7%D9%88%D8%B1%DB%8C%D9%86%20%20%2011%20%2098.3.28.jpg

 

http://up.sahand-k.ir/view/2861769/%D8%A7%D9%88%D8%B1%DB%8C%D9%86%20%20%204%20%20%2098.3.28.jpg

 

http://up.sahand-k.ir/view/2861774/%D8%A7%D9%88%D8%B1%DB%8C%D9%86%20%20%209%20%2098.3.28.jpg

 

http://up.sahand-k.ir/view/2861771/%D8%A7%D9%88%D8%B1%DB%8C%D9%86%20%20%206%20%20%2098.3.28.jpg

 

http://up.sahand-k.ir/view/2861840/%D8%A7%D9%88%D8%B1%DB%8C%D9%86%20%20%2015%20%2098.3.28.jpg

 

http://up.sahand-k.ir/view/2861772/%D8%A7%D9%88%D8%B1%DB%8C%D9%86%20%20%207%20%20%2098.3.28.jpg

 

http://up.sahand-k.ir/view/2861777/%D8%A7%D9%88%D8%B1%DB%8C%D9%86%20%20%2012%20%2098.3.28.jpg

 

http://up.sahand-k.ir/view/2861778/%D8%A7%D9%88%D8%B1%DB%8C%D9%86%20%2013%2098.3.28.jpg


امتیاز : نتیجه : 5 امتیاز توسط 27 نفر مجموع امتیاز : 112

بازدید : 178
تاریخ : سه شنبه 28 خرداد 1398 زمان : 20:36 | نویسنده : کاظم بنی اسدیان | نظرات ()

با سلام :  به کوهنوردان عزیز ودوستداران تفریح سالم وعاشقان طبیعت       

برنامه این هفته روز دو شنبه تاریخ98/3/20 اکیب 21 نفره دره نوردی مسیر

آبشار بلوکان  در دهیاری بلوکان واقع درشهرستان  ترکمنچای را داشته که به

لطف به خداوند متعال با موفقیعت انجام شد. چند عکس زیبا از طبیعت منطقه

به نمایش گذاشته میشود...

http://up.sahand-k.ir/view/2856821/%D8%A2%D8%A8%D8%B4%D8%A7%D8%B1%20%D8%A8%D9%84%D9%88%DA%A9%D8%A7%D9%86%20%2098.3.20%20%20%201.jpg

 


http://up.sahand-k.ir/view/2856826/%D8%A2%D8%A8%D8%B4%D8%A7%D8%B1%20%D8%A8%D9%84%D9%88%DA%A9%D8%A7%D9%86%20%2098.3.20%20%206.jpg                                     

http://up.sahand-k.ir/view/2856822/%D8%A2%D8%A8%D8%B4%D8%A7%D8%B1%20%D8%A8%D9%84%D9%88%DA%A9%D8%A7%D9%86%20%2098.3.20%20%20%202.jpg

 

http://up.sahand-k.ir/view/2856823/%D8%A2%D8%A8%D8%B4%D8%A7%D8%B1%20%D8%A8%D9%84%D9%88%DA%A9%D8%A7%D9%86%20%2098.3.20%20%20%203.jpg

 

http://up.sahand-k.ir/view/2856824/%D8%A2%D8%A8%D8%B4%D8%A7%D8%B1%20%D8%A8%D9%84%D9%88%DA%A9%D8%A7%D9%86%20%2098.3.20%20%20%204.jpg

 

http://up.sahand-k.ir/view/2857208/%D8%A2%D8%A8%D8%B4%D8%A7%D8%B1%20%D8%A8%D9%84%D9%88%DA%A9%D8%A7%D9%86%20%2098.3.20%20%20%207.jpg

 

http://up.sahand-k.ir/view/2857210/%D8%A2%D8%A8%D8%B4%D8%A7%D8%B1%20%D8%A8%D9%84%D9%88%DA%A9%D8%A7%D9%86%20%2098.3.20%20%20%209.jpg

 

http://up.sahand-k.ir/view/2857209/%D8%A2%D8%A8%D8%B4%D8%A7%D8%B1%20%D8%A8%D9%84%D9%88%DA%A9%D8%A7%D9%86%20%2098.3.20%20%20%208.jpg

 

http://up.sahand-k.ir/view/2856825/%D8%A2%D8%A8%D8%B4%D8%A7%D8%B1%20%D8%A8%D9%84%D9%88%DA%A9%D8%A7%D9%86%20%2098.3.20%20%20%205.jpg

 

http://up.sahand-k.ir/view/2857219/%D8%A2%D8%A8%D8%B4%D8%A7%D8%B1%20%D8%A8%D9%84%D9%88%DA%A9%D8%A7%D9%86%20%2098.3.20%20%20%2010.jpg


امتیاز : نتیجه : 5 امتیاز توسط 19 نفر مجموع امتیاز : 80

بازدید : 282
تاریخ : دوشنبه 20 خرداد 1398 زمان : 21:43 | نویسنده : کاظم بنی اسدیان | نظرات ()

با سلام : به کوهنوردان عزیز ودوستداران تفریح سالم وعاشقان طبیعت

ضمن تبریک عید سعید فطر یک برنامه دو روزه چهار شنبه و پنجشنبه

16 - 98/3/15 بااکیب خانوادگی جنگلهای شمال وآبشار لاتون و آبشار زمرد

وآبشار ویسادار و ساحل دریا حویق راداشته که به لطف خداوند متعال باموفقیت 

انجام شد چند عکس از طبیعت منطقه به نمایش گذاشته میشود.


http://up.sahand-k.ir/view/2855303/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84%2098.3.15.16.1.jpg

 

http://up.sahand-k.ir/view/2855304/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84%2098.3.15.16.2.jpg

 

http://up.sahand-k.ir/view/2855305/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84%2098.3.15.16.3.jpg

 

http://up.sahand-k.ir/view/2855317/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84%2098.3.15.16.4.jpg

 

 http://up.sahand-k.ir/view/2855318/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84%2098.3.15.16.5.jpg

 

http://up.sahand-k.ir/view/2855319/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84%2098.3.15.16.6.jpg

 

http://up.sahand-k.ir/view/2855333/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84%2098.3.15.16.7.jpg

 

http://up.sahand-k.ir/view/2855334/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84%2098.3.15.16.8.jpg

 

http://up.sahand-k.ir/view/2855338/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84%2098.3.15.16.9.jpg

 

http://up.sahand-k.ir/view/2855856/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84%2098.3.15.16.11.jpg


امتیاز : نتیجه : 5 امتیاز توسط 23 نفر مجموع امتیاز : 98

بازدید : 317
تاریخ : شنبه 18 خرداد 1398 زمان : 8:24 | نویسنده : کاظم بنی اسدیان | نظرات ()

 

http://up.sahand-k.ir/view/2217480/%D8%B9%DA%A9%D8%B3-%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%B1%DA%A9-%D8%B9%DB%8C%D8%AF-%D8%B3%D8%B9%DB%8C%D8%AF-%D9%81%D8%B7%D8%B1-10.gif

 
باسلام وتبریک عید سعید فطر:آروزی استجابت نیایش های خالصانه ومهرقبولی

دعاهای شبانه واجر طاعت واطاعت وتهذیب نفس این عید مذهبی به تمامی و

کوهنوردان عزیز ودوستداران تفریح سالم وعاشقان طبیعت وتک تک اعضای 

دوستداران  تفریحی طبیعت سالم سیمرغ سهند  وهمچنین خانواده شان تبریک

می گویم  ...

( همیشه اوجالادا )

اولین دیدار درنماز پر شکوه عید سعید فطر

 

http://up.sahand-k.ir/view/443095/namazfetr8.JPG.jpg

                    


امتیاز : نتیجه : 5 امتیاز توسط 19 نفر مجموع امتیاز : 78

بازدید : 300
تاریخ : جمعه 17 خرداد 1398 زمان : 15:27 | نویسنده : کاظم بنی اسدیان | نظرات ()

با سلام :  به کوهنوردان عزیز ودوستداران تفریح سالم وعاشقان طبیعت       

برنامه این هفته روز شنبه تاریخ98/2/14 اکیب 20 نفره کوهپیمایی اطراف

یاشیل میشو واقع دردهیاری شانجان واقع در شهرستان شبستر را داشته که

درهوای بارانی و مه آلود به لطف به خداوند متعال باموفقیعت انجام شد .

چند عکس زیبا ازطبیعت منطقه به نمایش گذاشته می شود.

http://up.sahand-k.ir/view/2830384/%DB%8C%D8%A7%D8%B4%DB%8C%D9%84%20%D9%85%DB%8C%D8%B4%D9%88%20%20%201%2098.2.14.jpg

 

http://up.sahand-k.ir/view/2830367/%DB%8C%D8%A7%D8%B4%DB%8C%D9%84%20%D9%85%DB%8C%D8%B4%D9%88%20%20%200%2098.2.14.jpg

 

http://up.sahand-k.ir/view/2830370/%DB%8C%D8%A7%D8%B4%DB%8C%D9%84%20%D9%85%DB%8C%D8%B4%D9%88%20%20%204%2098.2.14.jpg

 

http://up.sahand-k.ir/view/2832258/%DB%8C%D8%A7%D8%B4%DB%8C%D9%84%20%D9%85%DB%8C%D8%B4%D9%88%20%20%206%2098.2.14.jpg

 

http://up.sahand-k.ir/view/2832268/%DB%8C%D8%A7%D8%B4%DB%8C%D9%84%20%D9%85%DB%8C%D8%B4%D9%88%20%20%207%2098.2.14.jpg

 

http://up.sahand-k.ir/view/2830368/%DB%8C%D8%A7%D8%B4%DB%8C%D9%84%20%D9%85%DB%8C%D8%B4%D9%88%20%20%202%2098.2.14.jpg

 

http://up.sahand-k.ir/view/2830369/%DB%8C%D8%A7%D8%B4%DB%8C%D9%84%20%D9%85%DB%8C%D8%B4%D9%88%20%20%203%2098.2.14.jpg

 

http://up.sahand-k.ir/view/2831205/%DB%8C%D8%A7%D8%B4%DB%8C%D9%84%20%D9%85%DB%8C%D8%B4%D9%88%20%20%205%2098.2.14.jpg


امتیاز : نتیجه : 5 امتیاز توسط 28 نفر مجموع امتیاز : 111

بازدید : 192
تاریخ : شنبه 14 ارديبهشت 1398 زمان : 18:23 | نویسنده : کاظم بنی اسدیان | نظرات ()
صفحات وبلاگ
تعداد صفحات : 6